Jaarplan Auditdienst Rijk 2023

Afgelopen jaar stonden we stil bij 10 jaar Auditdienst Rijk (ADR). Een periode waarin we veel hebben bereikt en de dienst zich goed heeft ontwikkeld.

De financiële bedragen van de grote maatschappelijke opgaven van de overheid waren omvangrijk en niet altijd tot stand gekomen in een stabiele, beheerste controleomgeving. In 2023 zullen we in onze op risicoanalyse gebaseerde controle-aanpak hieraan extra aandacht geven.

Daarnaast staan dit jaar ook centraal:

  • de implementatie van een nieuw auditmanagementsysteem;
  • duurzaamheid op onze Strategische Audit Agenda;
  • extra aandacht voor opleiding, training en het boeien en binden van onze professionals.

ADR in Beeld

Lees het jaarplan van de Auditdienst Rijk voor 2023 online via 'ADR in Beeld'.