Hoofdlijnen Auditrapporten Auditdienst Rijk 2023

In de hoofdlijnennota schetst de Auditdienst Rijk het rijksbrede beeld over 2023. Dit is gebaseerd op de kennis en inzichten die de Auditdienst Rijk heeft opgedaan bij de controle van de jaarverslagen 2023 en bij overige onderzoeken voor de rijksdienst. Waar relevant besteedt de Auditdienst Rijk aandacht aan de bijzondere omstandigheden waarin de rijksdienst het afgelopen jaar verkeerde.

Hoofdlijnen Auditrapporten Auditdienst Rijk 2023