Hoofdlijnen auditrapporten Auditdienst Rijk 2019

Vanuit de auditrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) bij de jaarverslagen van de ministeries en de begrotingsfondsen presenteert de ADR in deze notitie het rijksbrede beeld over 2019. In de afzonderlijke auditrapporten bij de jaarverslagen gaat de ADR in op de specifieke bevindingen per begrotingshoofdstuk.

Hoofdlijnen auditrapporten Auditdienst Rijk 2019 (PDF | 9 pagina's | 474 kB)