Transparantie- en Jaarverslag Auditdienst Rijk 2023

Met het Transparantie- en Jaarverslag 2023 legt de Auditdienst Rijk verantwoording af over de uitvoering van het jaarplan en over de wijze waarop de Auditdienst Rijk de kwaliteitsbeheersing van zijn dienstverlening heeft geborgd in 2023.

Transparantie- en Jaarverslag Auditdienst Rijk 2023