Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

16.582 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief inzake activiteiten ter verbetering van de informatiehuishouding van overheden

Minister Plasterk (BZK) en minister Bussemaker (OCW) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het interbestuurlijke...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-03-2017

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat de financiële relatie tussen de gemeenten en het rijk verstoord is

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het bericht dat de financiële...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-03-2017

Afspraken over bestedïng en verantwoording restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA)

Convenant | 22-03-2017

Beleidsevaluatie Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

Het rapport is een evaluatie van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP).

Rapport | 22-03-2017

Beantwoording Kamervragen vervolgvragen over de afkoopsom bij een zorginstelling

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vervolgvragen van het lid Kerstens (PvdA) over een afkoopsom...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-03-2017

Kamerbrief over Experimentenwet gemeenten

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een stand van zakenbrief van de nog in te dienen Experimentenwet gemeenten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-03-2017

Openstelling burgemeestersvacature Dordrecht

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van...

Publicatie | 21-03-2017

Beantwoording Kamervragen over erfpacht Amsterdam

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ronnes (CDA) over erfpacht in Amsterdam.

Kamerstuk: Kamervragen | 21-03-2017

Kamerbrief over ontslag regering-Koelman en ontbinding van de Staten van Curagao

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de aanstaande verkiezingen op Curaçao en een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-03-2017

Rapport Maatschappelijke kosten-batenanalyse open data

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de TU Delft onderzoek gedaan naar de...

Rapport | 20-03-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland