Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.796 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Experimenteren in organieke regelgeving?

In dit rapport is de (constitutioneelrechtelijke) juridische ruimte organieke wetgeving in onder meer de Gemeentewet en de ...

Rapport | 19-07-2019

Woondeal Regio Utrecht

Samenwerkingsagenda voor toekomstbestendige verstedelijking.

Publicatie | 24-06-2019

Kamervragen over het bericht dat doorstroming uit vrouwenopvang naar huurwoningen problematisch verloopt

Minister Ollongren beantwoordt de vragen over het bericht dat de doorstroming uit de vrouwenopvang naar huurwoningen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019

kamerbrief bij 33e Voortgangsrapportage Sint Maarten

Staatssecretaris Knops stuurt de Tweede Kamer de 33e Voortgangsrapportage Sint Maarten. Een zelfde brief met rapporten zijn ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019

Kamerbrief voortgang landelijk actieplan studentenhuisvesting

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang van de landelijk actieplan over studentenhuisvesting.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over renovatie Binnenhof

Staatssecretaris Knops laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen over de renovatie van het Binnenhof niet binnen het gestelde ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019

Kamerbrief met reactie op de twee rondetafelgesprekken en een reactie op het bericht over de beoogde Leidse pilot

Minister Ollongren biedt haar reactie op de twee rondetafelgesprekken en over het bericht ‘Leidse steuntrekker mag kamer verhuren ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019

Kamerbrief nadere reactie op het rapport ‘Zicht op revolverende fondsen'

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een nadere reactie op het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Zicht op revolverende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2019

Beantwoording Kamervragen over over het bericht dat huizen met gebreken, zoals schimmel, vooral huurhuizen zijn en niet elke huurder ermee naar de huurcommissie kan

Minister Ollongren beantwoordt de vragen over het bericht dat huizen met gebreken, zoals schimmel, vooral huurhuizen zijn en niet ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-06-2019

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over beleidsdoorlichting artikel 1 begroting BZK

Minister Ollongren laat weten dat zij Kamervragen niet op tijd kan beantwoorden. De vragen gaan over de beleidsdoorlichting ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-06-2019