Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.819 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

BADO-notities

De Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO) publiceert op deze pagina, de door de commissie...

Rapport | 16-03-2018

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over renovatie van huurwoningen

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op de vragen van de Kamerleden Laçin en Beckerman (beiden SP), Nijboer (PvdA) en...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2018

Beantwoording Kamervragen over bezuinigingen en begroting openbaar lichaam Bonaire

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bosman (VVD) over de begroting van het openbaar lichaam...

Kamerstuk: Kamervragen | 16-03-2018

Kamerbrief over bijdrage Regio Envelop opgave Brainport Eindhoven

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de hoogte van het bedrag dat het kabinet vanuit de Regio Envelop...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-03-2018

Nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv)

Video | 15-03-2018

Beantwoording Kamervragen over stemmen voor gemeenteraadsverkiezingen door blinden

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Bergkamp en Den Boer (beiden D66) over het bericht dat blinden en...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-03-2018

Parlementaire controle van I&V diensten in België

Dit is een bijlage bij de beantwoording van de motie van het Kamerlid Schouten.

Brief | 15-03-2018

Beantwoording Kamervragen over risico's gespoten PUR-schuim

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Beckerman en Van Kent (beiden SP) over de risico's voor de...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-03-2018

Het effect van vallende voorwerpen uit hijskranen en het veiligheidsniveau voor de omgeving van bouw- en sloopprojecten

Rapport van Aboma en Wabo Advies over de veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken...

Rapport | 15-03-2018

Kamerbrief over hoogte bedrag Regiodeal met de gemeente Rotterdam

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer , mede namens de Minister Ollongren (BZK), over de hoogte van het bedrag dat...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-03-2018