Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.350 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over heffingsvermindering verduurzaming

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-04-2019

Beantwoording Kamervragen over de brief Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen over de brief over maatregelen op de huurmarkt en de evaluatie van de herziene ...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-04-2019

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel aanpassing Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging Crisis- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2019

Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel aanpassing Crisis- en herstelwet

Minister Ollongren reageert op vragen van Kamerleden van de fracties van de PvdA en GroenLinks over het wetsvoorstel tot ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 18-04-2019

Beantwoording Kamervragen over faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen voor Venezuela.

Minister Blok (BZ) stuurt de antwoorden op de vragen over het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika over ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2019

Kamerbrief over de evaluatie verkiezingen provinciale staten

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de verkiezingen voor de provinciale staten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-04-2019

Beantwoording Kamervragen over over faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen voor Venezuela.

Minister Blok (BZ) beantwoordt vragen over het verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten van Amerika over faciliteiten op ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-04-2019

Nieuwsbrief 14 verkiezingen

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over ...

Brochure | 17-04-2019

Ik woon in Nederland maar heb de nationaliteit van een andere EU-lidstaat. Mag ik stemmen voor het Europees Parlement?

Het is toegestaan om éénmaal voor de Europees Parlementsverkiezing te stemmen. Dit kunt u in Nederland doen, of in uw land van ...

Vraag en antwoord

Waar stem ik voor bij de Europees Parlementsverkiezing?

Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging op Europees niveau, waar u voor kunt stemmen.

Vraag en antwoord