Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8.896 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat huurders in Ten Post de versterking “on hold” willen zetten

Minister Knops (BZK) beantwoordt Kamervragen het bericht dat huurders in Ten Post de versterking “on hold” willen zetten.

Kamerstuk: Kamervragen | 24-01-2020

Beantwoording Kamervragen over het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie

Minister van Veldhoven (MenW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (commissie ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-01-2020

Versnellingspakket BOG

De door het Versnellingsteam uitgewerkte maatregelen en bijbehorende genomen besluiten.

Rapport | 23-01-2020

Kamerbrief inzake Voortgang versterkingsopgave Groningen

Minister Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterkingsopgave Groningennaar aanleiding van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2020

Voortgangsrapportage bouwkundig versterken

Voortgangsrapportage van de bouwkundige versterking tot en met 31 december 2019.

Rapport | 23-01-2020

Openstelling burgemeestersvacature Urk

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 22-01-2020

Voortgang & Leerervaringen 27 proeftuinen aardgasvrije wijken

Dit rapport beschrijft de eerste resultaten van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Rapport | 22-01-2020

Kamerbrief voortgang Programma Aardgasvrije Wijken

Minister Knops beschrijft de voortgang en de eerste resultaten van het interbestuurlijk Programma Aardgasvrije Wijken.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-01-2020

4e nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Paspoortwet

4e nota van wijziging bij het voorstel van wet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 22-01-2020

Aanbieding 4e nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Paspoortwet

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer de 4e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet in verband ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-01-2020