Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

16.696 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Kamerbrief met advies over project DWR Next van Shared Service Center ICT

Minister Plasterk (BZK) biedt de Tweede Kamer het advies aan van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het project DWR Next van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-04-2017

Kamerbrief met informatie over de heer Corallo

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de huidige verblijfplaats van de heer Corallo, over de te verwachten...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-04-2017

Rapport Huren met korting

Evaluatie pilot Flexibel Huren voor middeninkomens in Amsterdam.

Rapport | 21-04-2017

Technische uitwerkingsnotitie varianten en denkrichtingen IBO Sociale Huur

Technische uitwerkingsnotitie varianten en denkrichtingen IBO Sociale Huur.

Rapport | 21-04-2017

Kamerbrief met nadere uitwerking beleidsopties Interdepartementaal beleidsonderzoek

Minister Plasterk (BZK) biedt de Tweede Kamer de nadere uitwerking van de beleidsopties van de Interdepartementaal...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-04-2017

Kamerbrief met reactie brief IPO op de vierde periodieke beschouwing van de Raad van State

Minister Plasterk (BZK) meldt de Tweede Kamer dat in goed overleg met VNG, IPO en UvW er voor is gekozen om af te zien van een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-04-2017

Beantwoording Kamervragen berichten over Turkse spionage in Duitsland

Minister Plasterk (BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Paternotte en Van Meenen (beiden D66) over de berichten ‘Turkse...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-04-2017

Bestuurskosten BZK februari 2017

Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en...

Publicatie | 19-04-2017

Rapport Onbebouwde grondvoorraden van actoren op de markt voor nieuwbouwwoningen

In dit rapport beschrijft het Kadaster zowel de grondtransacties ten behoeve van recente nieuwbouw als de onbebouwde...

Rapport | 18-04-2017

Openstelling burgemeestersvacature Arnhem

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van...

Publicatie | 18-04-2017

De Rijksoverheid. Voor Nederland