Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.004 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Openstelling burgemeestersvacature Leeuwarden

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 20-02-2019

Kamerbrief over de ontwikkelingen rond de versterking van woningen in Groningen

Minister Wiebes (EZK) stuurt namens minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer een brief over de ontwikkelingen rond de versterking ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2019

Kamerbrief over EU-voorstellen over vrije en eerlijke Europese verkiezingen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Europese Commissie voorstellen over vrije en eerlijke Europese ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2019

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over slecht geïsoleerde particuliere huurwoningen

Minister Ollongren (BZK) de Tweede Kamer weten dat ze de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over slecht geïsoleerde ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2019

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden door mensen die buiten Amsterdam wonen

Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat ze de vragen van het Kamerlid Koerhuis (VVD) over het bericht dat 1400 ...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2019

Verkiezingen,Prov/zingen

Dit geluidsfragment hoort bij de campagne 'Provinciale Staten en waterschappen'.

Geluidsfragment | 19-02-2019

Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds 2017

De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over 2017 staan in dit ontwerpbesluit. Belanghebbenden ...

Besluit | 19-02-2019

Ontwerpbesluit vaststelling bedragen per eenheid gemeentefonds 2017

De bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2017 staan in dit ontwerpbesluit. Belanghebbenden ...

Besluit | 19-02-2019

Beantwoording Kamervragen over de rechterlijke uitspraak dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog kan

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen over de rechterlijke uitspraak dat de inkomensgrens voor sociale huur omhoog kan.

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2019

Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van Kamerleden van de fracties van de VVD, het CDA, de D66 en de SP over het ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 19-02-2019