Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.442 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over selectie projecten Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de selectie van projecten voor het Innovatieprogramma aardgasvrije en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-11-2018

Openstelling burgemeestersvacature Overbetuwe

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 14-11-2018

Aanbieding rapport 'Second opinion advies breedplaten Turfmarkt 147'

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de second opinion die TNO heeft opgesteld over de breedplaatvloeren in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Lijst lopende projecten Sint Eustatius

Een overzicht van alle projecten die in voorbereiding c.q. uitvoering zijn.

Publicatie | 14-11-2018

Beantwoording Kamervragen over penitentiaire inrichting Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özütok (GL) over de penitentiaire inrichting op Sint Maarten.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-11-2018

Aanbieding tweede voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingdaling

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de tweede voortgangsrapportage over de uitvoering van het Actieplan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Kamerbrief over vertrouwelijkheid ruimtebrief

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) meldt de Tweede Kamer waarom de zogeheten ruimtebrief vertrouwelijk is. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Kamerbrief over voortgang Sint Eustatius

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op Sint Eustatius.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het verslag inzake herijking bekostiging van basisscholen in Caribisch Nederland

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag inzake het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018

Kamerbrief over bericht 'Nederland kijkt weg voor grensoverschrijdend besmettingsgevaar'

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) reageert op het bericht 'Nederland kijkt weg voor grensoverschrijdend besmettingsgevaar' van 10 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-11-2018