Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8.009 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Woondeal - Samenwerkingsagenda voor een toekomstbestendige woningmarkt

Rapport | 05-07-2019

Resultaten en opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal 2019

Resultaten en opbrengsten van de Conferentie Nederland Digitaal 2019 (18-21 maart 2019)

Publicatie | 05-07-2019

Kamerbrief over andere toelatingssystematiek inlogmiddelen voor burgers

Staatssecretaris Knops stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de wijziging van de verwervingssystematiek met betrekking tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019

Kamerbrief over voortgangsrapportage en actualisatie Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Staatssecretaris Keijzer presenteert mede namens minister Grapperhaus en staatssecretaris Knops de voortgangsrapportage en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-07-2019

Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0

De digitale transitie in Nederland kan alleen slagen door samenwerking. Om die reden heeft het kabinet in juni 2018 de ...

Rapport | 05-07-2019

Beantwoording Kamervragen over bericht dat Mitros bouwafspraken niet nakomt

Minister Ollongren beantwoordt de Kamervragen over het bericht dat Mitros bouwafspraken niet nakomt.

Kamerstuk: Kamervragen | 04-07-2019

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen

Minister Ollongren stuurt een afschrift van de brief die zij zond aan de Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-07-2019

Rapport Huurprijzen vrije sector

Rapport Huurprijzen vrije sector; naar de invoering van een noodknop middenhuur.

Rapport | 04-07-2019

Rapport Functie van en vraag naar middenwoningen

Rapport Functie van en vraag naar middenwoningen; Verleden, heden en toekomst op basis van Woon,microdata en het Socrates-model.

Rapport | 04-07-2019

Afschrift brief aan Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw

Afschrift van de brief aan de Bewonerscommissie Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw inzake zorgwoningen.

Brief | 04-07-2019