Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.032 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

Wijziging van het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 11-07-2018

Kamerbrief over voortgang toezeggingen energiebesparing

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van diverse toezeggingen op het gebied van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2018

Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 11-07-2018

Kamerbrief over kabinetsstandpunt allocatie bij energieprestatie gebouwen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt over allocatie bij de berekening van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2018

Openstelling burgemeestersvacature Kapelle

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van...

Publicatie | 10-07-2018

Besluit op Wob-verzoek over benoemingen voorzitter en ledenkiesraad

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft op 10 juli 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader...

Wob-verzoek | 10-07-2018

Brief trans-Atlantische relaties

Brief | 10-07-2018

Kamerbrief over aanpak toekomst Basisregistratie Personen (BRP)-stelsel

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanpak van de toekomst van het Basisregistratie Personen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018

Aanvullende acties op beleid en processen te optimaliseren

Regeling | 10-07-2018

Verslag bezoek minister-president en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan VS op 2 juli 2018

Rapport | 10-07-2018