Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.639 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over aanbieding halfjaarrapportage januari tot en met juni 2018

Staatssecretaris Knops ( BZK) stuurt aan de Eerste en Tweede Kamer de halfjaarrapportage van januari tot en met juni 2018.

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2018

Memorie van antwoord Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 11-12-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht dat nieuwbouw van een school in de problemen komt door stijgende bouwkosten

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) en minister Ollongren (BZK) beantwoorden de vragen van de Kamerleden ...

Kamerstuk: Kamervragen | 11-12-2018

Kamerbrief over oprichting transformatiefaciliteit

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over het voornemen om januari 2019 de Transformatiefaciliteit, een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2018

Reactie op rapport over duurzame verstedelijking

Reactie op het rapport 'Thuis in de toekomst; Investeringsstrategie voor duurzame verstedelijking'.

Brief | 11-12-2018

Nieuwsbrief 3 gecombineerde provinciale staten- en waterschapsverkiezingen 20 maart 2019 en Europees Parlementsverkiezing 23 mei 2019

Deze nieuwsbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft tot doel u te informeren over ...

Brochure | 10-12-2018

Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht ‘Topambtenaar kreeg ruim 40.000 euro voor achttien dagen Curaçao’

Uitstelbrief van minister Ollongren ( BZK) op de vragen van de Kamerleden Van Raak (SP), Van der Molen, Van den Berg en Omtzigt ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2018

Kamerbrief over uitstel Proces van behandeling van de wetgevingsproducten van het stelsel van de Omgevingswet

Uitstelbrief van minister Ollongren ( BZK) aan de Eerste Kamer over het proces van behandeling van de wetgevingsproducten van het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2018

Beantwoording Kamervragen misstanden bij woningcorporatie Mijande

Minister Ollongren ( BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Koerhuis (VVD) over misstanden bij woningcorporatie Mijande.

Kamerstuk: Kamervragen | 10-12-2018

Kamerbrief over decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer de decembercirculaires 2018 aan van het gemeentefonds en het provinciefonds.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-12-2018