Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.692 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

MG 2018-01: Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019

Deze circulaire beschrijft het huurprijsbeleid per 1 januari 2018 en per 1 juli 2018. In de circulaire staat ook het proces van...

Circulaire | 08-02-2018

Kamerbrief voortgang besprekingen wijziging Europese Kiesakte

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het voorstel tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-02-2018

Kamerbrief adviesaanvraag digitalisering en democratie

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van de brief aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. Het gaat over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-02-2018

Afschrift brief adviesaanvraag digitalisering en democratie

Brief van minister Ollongren (BZK) aan de Raad voor Openbaar Bestuur over de adviesaanvraag van het onderzoek naar de...

Brief | 08-02-2018

Vragen en antwoorden over het ingrijpen op Sint Eustatius

Vraag en antwoord

Kamerbrief bij rapport Evaluatie programma Digitaal 2017

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Evaluatie programma...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-02-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Meer gemeenten ruilen e-mail om voor online formulier’

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özütok (GroenLinks) over het bericht ‘Meer gemeenten ruilen...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-02-2018

Kamerbrief kabinetsinzet omtrent het Turkse offensief in Noord-Syrië

Minister Zijlstra informeert de Tweede Kamer over de kabinetsinzet omtrent het Turkse offensief in Noord-Syrië.

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-02-2018

Antwoorden op Kamervragen over experimenten met 5G

Antwoorden van staatssecretaris Keijzer (EZK) op vragen van de Kamerleden Paternotte, Belhaj (beiden D66) en Weverling (VVD)...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-02-2018

Beantwoording Kamervragen over goudsmokkel uit Venezuela

Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over goudsmokkel uit Venezuela naar Aruba en...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-02-2018