Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.041 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief trans-Atlantische relaties

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer een Kamerbrief over de trans-Atlantische relaties.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018

Kamerbrief over monitor Wind op Land 2017

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de monitor Wind op Land 2017

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2018

Nota van wijziging levenloos geboren kinderen

Kamerstuk: Nota van wijziging | 10-07-2018

Nota naar aanleiding van het verslag levenloos geboren kinderen

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 10-07-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Gratis zonnepanelen voor huurders'

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht 'Gratis zonnepanelen voor huurders'.

Kamerstuk: Kamervragen | 10-07-2018

Campagnefilm nieuwe privacywet

Video | 09-07-2018

Nieuwe privacywet: meer rechten, meer plichten en ander toezicht

Video | 09-07-2018

Vereenvoudigde markttoets van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de...

Besluit | 09-07-2018

Kamerbrief over markttoets woningcorporaties

Binnen het besluit 'Toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015' wordt de markttoets gewijzigd. Het wordt eenvoudiger....

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2018

Kamerbrief over onderzoek initiatiefrecht huurders

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie Voortman. De motie vraagt de regering om te...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2018