Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.729 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over brandveiligheid seniorencomplexen

Minister Ollongren ( BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de aanscherping van brandveiligheidsregelgeving voor...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-02-2018

Beantwoording Kamervragen over de risico’s voor de volksgezondheid van gespoten purschuim

Minister Ollongren ( BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Beckerman en Van Kent (beiden SP) over de risico’s voor de...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-02-2018

Aanbiedingsbrief bij het toezichtsrapport 55 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld-Schouten (Def) bieden de Tweede Kamer het toezichtsrapport nummer 55 van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-02-2018

Energiebesparing/Zonneboiler VvE

Video | 12-02-2018

Afschrift brieven over uitnodiging verkiezingswaarnemers

Afschrift van de brieven van minister-president mevrouw Romeo-Marlin over de uitnodiging voor verkiezingswaarnemers bij de...

Brief | 12-02-2018

Nieuwsbrief 9 gemeenteraadsverkiezingen en referendum 21 maart 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeert u met deze nieuwsbrief over belangrijke kwesties...

Brief | 09-02-2018

Spreekpunten minister Ollongren bij EnergyUp 2018

Toespraak van minister Ollongren (BZK) bij Energy Up in Utrecht op 8 februari 2018.

Toespraak | 09-02-2018

Beantwoording Kamervragen leges heffen bij vergunningaanvragen

Minister Ollongren ( BZK) zendt de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Laan-Geselschap en Lodders (beiden VVD) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-02-2018

Uitstelbrief Kamervraqen over het bericht 'Utrecht heeft Qatar 23 miljoen euro cadeau'

Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat hij de vragen van Kamerlid Kops (PVV) over het bericht 'Utrecht geeft...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-02-2018

Uitstelbericht beantwoording Kamervragen schorsen van verdachte lokale bestuurders

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het schorsen van verdachte lokale...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-02-2018