Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8.593 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Staat van de Woningmarkt 2019

Rapport | 01-11-2019

Algemeen ambtsbericht Turkije oktober 2019

Algemeen ambtsbericht over de situatie in Turkije, voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van ...

Ambtsbericht | 31-10-2019

Afschrift brief met reactie op brief Inwoners Kronenburgerforum

Brief minister Ollongren (BZK) aan de Inwoners Kronenburgerforum inzake Participatie volgens de Omgevingswet.

Brief | 30-10-2019

Atwoorden op Kamervragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling

Kamerstuk: Kamervragen | 30-10-2019

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het Verslag wijziging Uitvoeringswet Europees Burgerinitiatief

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren bij de nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2019

Beantwoording Kamervragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling

Minister Ollongren biedt de Tweede Kamer een deel van de antwoorden aan die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2019

Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet Europees Burgerinitiatief

Nota naar aanleiding van het verslag Uitvoeringswet Europees Burgerinitiatief.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 30-10-2019

Kamerbrief over korte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag

Minister Ollongren reageert op de brief van de Nationale ombudsman over de korte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2019

Beantwoording Kamervragen over het toenemend aantal economisch daklozen

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het toenemend aantal economisch daklozen in Nederland.

Kamerstuk: Kamervragen | 29-10-2019

Verantwoording gemeenten 2018

Achtereenvolgens behandelt dit verslag de resultaten in grote lijnen, de verschillen in controleresultaten tussen regio’s en ...

Jaarplan | 29-10-2019