Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.425 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Centrale registratie van contactgegevens

Onderzoek van het bureau Kantar Public naar de houding van burgers en ondernemers ten aanzien van het centraal registeren van ...

Rapport | 30-10-2018

Overzichten financiering politieke partijen 2017

Elke politieke partij in de Eerste en/of Tweede Kamer moet elk jaar een financieel overzicht sturen aan de minister van ...

Publicatie | 30-10-2018

Overzichten van bijdragen aan politieke partijen en hun neveninstellingen in 2017

Publicatie | 30-10-2018

Financiƫle verslagen over 2017 van politieke partijen

In het financiële verslag staan de inkomsten en uitgaven van de politieke partij. Het bevat een overzicht van ontvangen subsidies ...

Publicatie | 30-10-2018

Overzicht van schulden van politieke partijen en hun neveninstellingen in 2017

Publicatie | 30-10-2018

Kamerbrief Nationale Hypotheek Garantie

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen wijzigingen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2018

Beantwoording Kamervragen over beleidsdoorlichting Kwaliteit rijksdienst

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van de vast commissie Binnenlandse Zaken over de beleidsdoorlichting Kwaliteit ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-10-2018

Kamerbrief advies Ctfpp over de jaarstukken van politieke partijen over 2017

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer de adviezen van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) aan. De ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2018

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over energielabel en de energie-index

Minister Ollongren (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat de vragen van de Kamerleden Knops (PVV), Smeulders (GroenLinks), Nijboer ...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-10-2018

Kamerbrief over verkenning mogelijkheden mbo-traineeprogramma Rijk

Minister Van Engelshoven (OCW) meldt de Tweede Kamer dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden van een traineeprogramma bij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2018