Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.629 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

I-strategie Rijk 2021-2015

In deze I-strategie 2021-2025 staan de gezamenlijke prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO's) van het rijk voor de ...

Beleidsnota | 06-09-2021

Toetsingskader risicoregelingen rentelastverlichting Aruba 2021-2022

Beoordeling van de risico's die de rentelastverlichting aan Aruba in 2021 en 2022 met zich meebrengt.

Rapport | 06-09-2021

Derde Incidentele Suppletoire Begroting 2021 BZK

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de derde incidentele suppletoire begroting 2021. In deze ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 03-09-2021

Antwoorden op Kamervragen inzake de uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brief van 27 mei 2021 inzake ...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2021

Derde Incidentele Suppletoire Begroting BZK 2021 (Voorstel van Wet)

Kamerstuk: Voorstel van wet | 03-09-2021

Beantwoording Kamervragen inzake de uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 03-09-2021

Derde Incidentele Suppletoire Begroting BZK 2021 (Memorie van Toelichting)

Kamerstuk: Memorie van toelichting | 03-09-2021

Kamerbrief Kamervragen invoeren prijsopdrijvende startersvrijstelling

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt, mede namens de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2021

Bijlage 1 - beantwoording over Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Kamerstuk: Kamervragen | 02-09-2021

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

Minister Ollongren (BZK) stuurt de memorie van antwoord over het wetsvoorstel adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2021