Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8.009 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over informatievoorziening Europese richtlijn INSPIRE

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de invoering van de Europese richtlijn INSPIRE.

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-07-2019

Aanbieding rapport bestuurlijk regisseur volkshuisvestelijke opgave Vestiagemeenten

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de Bestuurlijk Regisseur Volkshuisvestelijke opgave ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-07-2019

IBI-Nieuwsbrief nummer 91

Nieuwsbrief over interbestuurlijke informatie (IBI).

Brochure | 08-07-2019

Kamerbrief met reactie op onderzoeksrapport zuivere bestuursgeschillen

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het rapport `Zuivere bestuursgeschillen. Naar een aparte procedureregeling?` en geef ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamerbrief over onderzoek breedplaatvloeren

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de problematiek van breedplaatvloeren.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamerbrief over seksuele gerichtheid in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie van de Kamerleden Jasper van Dijk, Buitenweg en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamerbrief over beleidsdoorlichting Bureau ICT-toetsing (BIT) 2017-2018

Staatsecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de opzet en vraagstelling van het onderdeel van artikel 7, Kwaliteit ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Afschrift over brief `beantwoording Kamervragen over advisering Voortgangscommissie Sint Maarten`

Brief van staatssecretaris Knops (BZK) aan de Voortgangscommissie Sint Maarten over het onderwerp `beantwoording Kamervragen over ...

Brief | 08-07-2019

Kamerbrief over ADV-stelsel en andere toezeggingen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van enkele toezeggingen op het terrein van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-07-2019

Kamervragen over bericht Ambtenaren steeds vaker en luxer in businessclass naar de Caraïben

Staatssecretaris Knops beantwoordt vragen over het bericht Ambtenaren steeds vaker en luxer in businessclass naar de Caraïben.

Kamerstuk: Kamervragen | 08-07-2019