Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.622 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief Jaarverslag Autoriteit woningcorporaties 2017.

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag Autoriteit woningcorporaties 2017.

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-05-2018

Ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (aansluiting op distributienet voor gas)

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over de aansluiting op het distributienet voor gas.

Besluit | 09-05-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Gemeenten misbruiken de Crisis- en herstelwet'

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van Kamerleden van de VVD naar aanleiding van het bericht ‘Gemeenten misbruiken...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-05-2018

Beantwoording Kamervragen over vervolg schimmelhuizen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen.

Kamerstuk: Kamervragen | 08-05-2018

Uitstelbrief over bericht 'Klagen over ongelijke behandeling kan niet in Caribisch Nederland'

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over het bericht 'Klagen over ongelijke behandeling kan niet in...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-05-2018

Kamerbrief over relatie ministersalaris en WNT-maximum

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin zij nader ingaat op de vraag van het lid Middendorp (VVD) over...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2018

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over huurverhogingen in het aardbevingsgebied

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over huurverhogingen in het aardbevingsgebied.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2018

Kamerbrief over uitspraken Huurcommissie en WOZ-waarden

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer op verzoek van het Kamerlid Van Eijs (D66) een brief of de uitspraken van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2018

Uitstelbrief beantwoording vragen over de Wet plattelandswoningen

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de afdoening van de motie Veldman en Ronnes over de Wet...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-05-2018

Uitstelbrief reactie op publicatie 'Onafhankelijk onderzoek in het publiek belang'

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de publicatie “Onafhankelijk onderzoek in het publiek...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-05-2018