Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.729 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over televisieuitzending 'Liever dood dan vermist'

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer antwoorden aan op de vragen van de Kamerleden Van Hage (VVD), Van der Molen...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-02-2018

Kamerbrief over plan van aanpak VSO garantiebanen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het plan van aanpak van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en haar...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Kamerbrief over zelfstandige toegankelijkheid rijkskantoren voor mensen met een beperking

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het uitgevoerde onderzoek. In dit onderzoek zijn stappen in gang...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Kamerbrief inzake reactie Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling

Minister Ollongren (BZK) en minister Schouten (LNV) sturen een reactie naar de Tweede Kamer over de bevoegdheidsverdeling ten...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Afschrift brief aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

Afschrift brief aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid over plan van aanpak VSO garantiebanen.

Brief | 15-02-2018

Kamerbrief over reactie afsprakenlijst IPKO januari 2018

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Uitstelbrief reactie op commissiebrief inzake rapport 'Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving'

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport 'Opwaarderen – Borgen van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Kamerbrief intrekking over een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het intrekken van het wetsvoorstel over het opnemen van een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Kamerbrief Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Uitvoeringsagenda van het Energieakkoord voor 2018. De Uitvoeringsagenda 2018...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2018

Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een interbestuurlijk programma en een gezamenlijke agenda. Hun...

Rapport | 14-02-2018