Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

7.516 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

MEMORIE VAN ANTWOORD

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 15-05-2019

Beantwoording Kamervragen over faalkosten in de bouwsector

Minister Ollongren beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Eijs (D66) en Koerhuis (VVD) over het bericht `ABN-AMRO-economen: ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-05-2019

Kamerbrief over Voorstel voor de Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Minister Bruins biedt, namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Voorstel voor de Wet experiment ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-05-2019

Overzicht onderzoeken overige clusters gemeentefonds

Publicatie | 14-05-2019

Eindrapport Beleidsvrijheid decentrale taken gemeenten

In het deelonderzoek Beleidsvrijheid decentrale taken is op geobjectiveerde wijze de mate van beleidsvrijheid in het taken­pakket ...

Rapport | 14-05-2019

Eindrapport inkomenstenverevening in het gemeentefonds Cebeon

Het deelonderzoek Inkomstenverevening in het gemeentefonds richtte zich op de verevenende werking van de algemene uitkering. ...

Rapport | 14-05-2019

Toespraak minister Ollongren bij Smart Cities Congress

Toespraak van minister Ollongren (BZK) bij het Smart Cities congres op 13 en 14 mei 2019 in New York. De tekst is alleen in het ...

Toespraak | 14-05-2019

Samenstelling stuurgroepen en begeleidingscommissies herijking gemeentefonds

De fondsbeheerders (de ministeries van BZK en Financiën) werken samen met de VNG aan een herijking van de verdeling van het ...

Publicatie | 14-05-2019

Plan van aanpak - herijking van het gemeentefonds sociaal domein

Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) leidt het onderzoek naar de nieuwe verdeling voor het sociaal domein. Hun ...

Publicatie | 14-05-2019

Plan van aanpak - herijking van het gemeentefonds overige onderdelen

Onderzoeksbureau Cebeon leidt het onderzoek naar de nieuwe verdeling van de overige delen uit het gemeentefonds. Hun werkwijze ...

Publicatie | 14-05-2019