Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.425 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Toolkit gemeentelijke herindelingsverkiezingen van 21 november

Hier vindt u documenten die u kunt gebruiken voor de gemeentelijke herindelingsverkiezingen van 21 november 2018.

Publicatie | 07-11-2018

Verwachte effecten van een selectie van ingezette verbetermaatregelen op de regeldruk van de Woningwet voor woningcorporaties

Onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve effecten voor woningcorporaties van een aantal maatregelen om de regeldruk te ...

Rapport | 06-11-2018

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief over reacties moties Algemene Ledenvergadering (ALV

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van de brief die naar de VNG is gestuurd als ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2018

Specificering verschil administratieve lasten van de Woningwet voor woningcorporaties tussen ex-ante en ex-post meting

In 2015 is de herziene Woningwet van kracht geworden met nieuwe verplichtingen voor woningcorporaties. Uit onderzoek in 2017 ...

Rapport | 06-11-2018

Model inbaarheid en risicosturing van WSW's risicokapitaal

Rapport | 06-11-2018

Kamerbrief Aanwijzing Autoriteit woningcorporaties over Stichting Humanitas Huisvesting en Woningstichting Geertruidenberg

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de Autoriteit woningcorporaties (Aw) die een aanwijzing zal geven en die ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2018

Kamerbrief ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel voor woningcorporaties

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen ter verbetering van het borgstelsel die de afgelopen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2018

Afschrift brief aan VNG over reacties moties Algemene Ledenvergadering (ALV)

Brief van minister Ollongren (BZK) aan de VNG met een reactie op de ingediende moties tijdens de Algemene ledenvergadering van 27 ...

Brief | 06-11-2018

Rapport Voorstel implementatie en doorontwikkeling dynamische methodiek voor toetsing risicobereidheid

Voor de berekening van het inbare kapitaal in de woningcorporatiesector heeft WSW een ‘dynamisch model’ ontwikkeld, waarin ...

Rapport | 06-11-2018

MG-circulaire 2018-02: Parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, inkomensafhankelijke huurverhoging, verkoopregels en overige bedragen 2019

Circulaire over parameters huurtoeslag, inkomensgrenzen, verkoopregels, inkomensafhankelijke huurverhoging en overige bedragen ...

Circulaire | 05-11-2018