Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.712 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief inzake reactie Voortgangsrapportage Actieplan Bevolkingsdaling

Minister Ollongren (BZK) en minister Schouten (LNV) sturen een reactie naar de Tweede Kamer over de bevoegdheidsverdeling ten...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Afschrift brief aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO)

Afschrift brief aan het Verbond Sectorwerkgevers Overheid over plan van aanpak VSO garantiebanen.

Brief | 15-02-2018

Kamerbrief over reactie afsprakenlijst IPKO januari 2018

Staatssecretaris Knops (BZK) geeft de kabinetsreactie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Uitstelbrief reactie op commissiebrief inzake rapport 'Opwaarderen – Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving'

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het rapport 'Opwaarderen – Borgen van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Kamerbrief intrekking over een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het intrekken van het wetsvoorstel over het opnemen van een...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Kamerbrief Uitvoeringsagenda Energieakkoord 2018

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Uitvoeringsagenda van het Energieakkoord voor 2018. De Uitvoeringsagenda 2018...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2018

Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een interbestuurlijk programma en een gezamenlijke agenda. Hun...

Rapport | 14-02-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Online burgerinspraak kan leiden tot teleurstelling in politici'

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Middendorp en Koopmans (beiden VVD) over het bericht 'Online...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-02-2018

Aanbieding Programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP)

Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer, namens het kabinet, de programmastart van het interbestuurlijk programma aan.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-02-2018

Beantwoording Kamervragen over journalistieke verslaggeving tot nepnieuws

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt Kamervragen van lid Van Raak (SP) over het door ‘EU vs. Disinfo’ bestempelen van...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-02-2018