Rapport Verstedelijking & Energie

Een aansluiting op het elektriciteitsnet bij de ontwikkeling van nieuwe woningen is door netcongestie niet langer een vanzelfsprekendheid. Daarom is bij het maken van verstedelijkingsafspraken en afspraken over woningbouw afgesproken dat energie een randvoorwaarde is of ‘meegenomen’ moet worden. De grote vraag is dan; hoe neem je een nieuwe opgave als energie vroegtijdig mee? In de vorm van interviews is door Antea in opdracht van BZK in 9 projecten verkend hoe energie nu wordt meegenomen bij de uitwerking van de afspraken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Doel van deze verkenning is een basis te leggen voor een mogelijke methodiekontwikkeling.

Rapport Verstedelijking & Energie