Beslisnota bij uitstelbrief op antwoorden Kamervragen over lijst met algoritmen die mogelijk illegaal zijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij uitstelbrief op antwoorden Kamervragen over lijst met algoritmen die mogelijk illegaal zijn