Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.427 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Subsidiebeschikking Energiebespaarleningen Warmtefonds

Besluit op een aanvraag voor subsidie voor de stichting Nationaal Energiebespaarfonds voor het verstrekken van subsidies door het ...

Besluit | 23-07-2020

Besluit op Wob-verzoek over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over institutionele beleggers op de woningmarkt in Nederland. Het verzoek is ...

Wob-verzoek | 21-07-2020

Aanbieding 6e evaluatie en reactie Nederland over Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het 6e evaluatierapport van het Comité van Experts van de Raad van Europa over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-07-2020

Overzicht contactpunten inlogmiddelen per land Europese Unie

Contactpunten voor vragen over eIDAS verordening.

Publicatie | 20-07-2020

Leden van de Commissie Bedrijfsvoering

Leden van de Commissie Bedrijfsvoering, Auditing Decentrale Overheden (BADO).

Publicatie | 20-07-2020

Openstelling burgemeestersvacature Utrecht

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 20-07-2020

Kamerbrief Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2020

Kamerbrief RegioDeal Zuid-Hollandse Delta

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-07-2020

Regio Deal Zuid-Hollandse Delta

Het Rijk en diverse partijen werken samen aan de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Dit document bevat de overeenkomst tussen alle ...

Kamerstuk | 17-07-2020

Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove

Het Rijk en diverse partijen werken samen aan de Regio Deal vitale wijken Overvecht, Batau en Vollenhove. Dit document bevat de ...

Kamerstuk | 17-07-2020