Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.719 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamervragen over het bericht 3,7 ton voor krakers

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op Kamervragen van lid Koerhuis (VVD) over het bericht 3,7 ton voor krakers.

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2018

Voorlichting Raad van State

Voorlichting Raad van State over het voorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum.

Kamerstuk: Advies Raad van State | 20-02-2018

Beantwoording Kamervraag over het versturen van de recente voorlichting van de Raad van State

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het versturen van de recente voorlichting van de Raad van State...

Kamerstuk: Kamervragen | 20-02-2018

Kamerbrief over inbreukprocedure EU-aanbestedingsplicht woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2018

Openstelling burgemeestersvacature Midden-Groningen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van...

Publicatie | 19-02-2018

IBI-nieuwsbrief nummer 79

Nieuwsbrief met informatie over het brede terrein van interbestuurlijke informatie.

Brochure | 19-02-2018

Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord over informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Staatssecretaris Keijzer (EZ) stuurt de Tweede Kamer de nadere memorie van antwoord over de informatie-uitwisseling van...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 19-02-2018

Kamerbrief over waarnemingsmissie bij verkiezingen Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over het verzoek van het interim kabinet van Sint Maarten voor de inzet...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2018

Beantwoording Kamervragen over resomeren

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Den Boer (D66), Middendorp (VVD) en Özütok (GroenLinks) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2018

Kamerbrief inzake herziening organieke wetgeving en experimenten

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de beleidsvoornemens met betrekking tot de Experimentenwet van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2018