Wat heb ik nodig om te stemmen?

U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

U ontvangt uw stempas thuis

U krijgt uw persoonlijke stempas via de post in huis. Deze stempas krijgt u uiterlijk donderdag 23 mei 2024.

Met uw stempas kunt u stemmen in uw gemeente. Bekijk de stembureaus bij u in de buurt op de website van uw gemeente. Of kijk op WaarIsMijnStemlokaal.nl.

Uw stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd.

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt

Heeft u op 6 juni geen stempas ontvangen? Of bent u deze kwijt? Dan kunt u helaas niet stemmen. 

Tot uiterlijk 23 mei 2024 12.00 uur kunt u een nieuwe stempas aanvragen bij uw gemeente.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

Als u wilt stemmen in een andere gemeente, dan kan dit niet met uw stempas. U moet dan een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in iedere gemeente in Nederland. 

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Om te mogen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U moet een van deze Nederlandse identiteitsbewijzen meenemen:

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • rijbewijs;
  • vreemdelingendocument. 

U kunt ook een van de volgende documenten laten zien:

  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-lidstaat of EER-land;
  • een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Meer informatie over hoe u zich kunt identificeren (bewijzen wie u bent) bij de Tweede Kamerverkiezing leest u op de website van de Kiesraad.

Stemmen met een verlopen paspoort of ID-bewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 7 juni 2019 staan of een datum daarna.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Vraag hiervoor een formulier voor een schriftelijke volmacht aan bij uw gemeente. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. 

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.