Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u 2 stempassen en een identiteitsbewijs nodig. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. U krijgt uw stempassen thuisgestuurd.

U ontvangt uw stempassen thuis

U krijgt 2 persoonlijke stempassen thuisgestuurd: 1 voor de Provinciale Statenverkiezingen en 1 voor de waterschapsverkiezingen. U moest deze uiterlijk woensdag 1 maart 2023 hebben ontvangen.

Met uw stempassen kunt u stemmen in uw gemeente. Als uw gemeente binnen de grenzen van meerdere waterschappen ligt, gelden hier misschien andere regels voor. Bekijk de stembureaus bij u in de buurt op de website van uw gemeente.

De stempassen hebben echtheidskenmerken en een uniek nummer. Uw stempassen zijn voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd.

Geen stempas ontvangen of stempas kwijt

Heeft u geen stempassen ontvangen of bent u uw stempassen kwijt? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan bij uw gemeente.

Stemmen in een andere gemeente

Als u wilt stemmen in een andere gemeente binnen uw provincie of waterschap, dan kan dit niet met uw stempassen. U kunt dan 2 kiezerspassen aanvragen: 1 voor de Provinciale Staten en 1 voor het waterschap. 

Kiezerspassen aanvragen met een formulier

Kiezerspassen kunt u aanvragen met een formulier. U krijgt dit aanvraagformulier gratis bij de balie van uw gemeente, of u kunt het downloaden via de gemeentewebsite. Het ingevulde formulier moest uiterlijk vrijdag 10 maart bij uw gemeente binnen zijn.

Kiezerspassen aanvragen aan de balie

U kunt kiezerspassen ook aan de balie van uw gemeente aanvragen. U heeft hierbij uw identiteitsbewijs nodig, of een kopie daarvan. U kon een kiezerspas aanvragen tot dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Verhuist u in verkiezingstijd naar een andere provincie of naar een gebied van een ander waterschap? Dan kan het zijn dat u nog niet kunt stemmen voor uw nieuwe provincie of waterschap. Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel stond ingeschreven, bepaalt waar u kunt stemmen. Bij deze verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen was de dag van kandidaatstelling 30 januari 2023. U hebt uw stempassen thuisbezorgd gekegen op het adres waar u op deze datum stond ingeschreven.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Kiezers die mogen stemmen hebben een stempas en een identiteitsbewijs nodig. Zij kunnen een van deze Nederlandse identiteitsbewijzen meenemen:

  • paspoort;
  • identiteitskaart;
  • of rijbewijs.

Zij kunnen zich ook identificeren met:

  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-lidstaat  of EER-land;
  • een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Kiezers kunnen zich voor de waterschapsverkiezing ook identificeren met een vreemdelingendocument.

Meer informatie over hoe u zich kunt identificeren bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschapsverkiezingen leest u op de website van de Kiesraad.

Stemmen met een verlopen paspoort of ID-bewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Bij ‘geldig tot’ moet 16 maart 2018 staan of een datum daarna.

Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Vraag hiervoor een formulier aan bij uw gemeente. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. U moest het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart in bij uw gemeente inleveren.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing, afgegeven door de gemeente, kunt u toch stemmen. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde OV-chipkaart.