Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Op het stembureau ontvangt u een stembiljet en een rood potlood. In een stemhokje kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.

Uw stem uitbrengen op het stembureau

Op het stembureau geeft u uw stempas aan het stembureaulid en laat u een geldig identiteitsbewijs zien. Als alles in orde is, krijgt u een stembiljet en een rood potlood. Deze neemt u mee in het stemhokje. U kleurt het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. 

Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

De stemming is geheim. De stemhokjes in het stembureau staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Bekijk de stappen in beeld en tekst.

Blanco stem bij verkiezingen

Wilt u geen kandidaat kiezen maar wel gebruik maken van uw stemrecht? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft alleen een symbolische betekenis en geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel voor de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt 1 kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of schrijft, waardoor iemand kan weten wie u bent, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt dan alleen mee voor de berekening van de opkomst.

Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen aan de leden van het stembureau.

Mag ik een selfie maken in het stemhokje?

U hoeft aan niemand te laten weten wat u stemt. Ook niet door het maken van een foto. Niemand mag u daartoe dwingen. Als u dat zelf wilt, mag u een selfie (‘stemfie’) maken, op voorwaarde dat u het stemgeheim van andere kiezers respecteert en hen niet hindert bij het uitbrengen van hun stem.