Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen?

U neemt uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. In een stemhokje maakt u het rondje rood bij de naam van de persoon op wie u wilt stemmen.

Uw stem uitbrengen op het stembureau

  • Op het stembureau levert u uw stempas in. Uw stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. 
  • U laat uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid. 
  • Als alles in orde is, krijgt u een stembiljet en een rood potlood. 
  • U gaat naar het stemhokje. 
  • U maakt het rondje rood voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien. 
  • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

De stemming is geheim. De stemhokjes in het stembureau staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.

Animatie: hoe werkt stemmen?

Binnenkort zijn er verkiezingen. U mag dan stemmen. Hoe het stemmen werkt, vertellen we u in deze video. 

Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Deze krijgt u uiterlijk 2 weken voor de verkiezing thuis. 

Heeft u geen stempas ontvangen, of bent u uw stempas kwijt? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. 

Voor de verkiezing krijgt u thuis de kandidatenlijst. Daarop staan de kandidaten die meedoen aan de verkiezing.
 
Weten waar u kunt stemmen? Kijk op uw stempas voor een stemlokaal bij u in de buurt. Of kijk op www.waarismijnstemlokaal.nl.

De stemlokalen zijn open van half 8 ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds.

Wanneer u naar het stemlokaal gaat, neemt u uw stempas en uw identiteitsbewijs mee. Let op: uw identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.
 
Kunt u niet zelf naar het stemlokaal komen? Dan kunt u een andere kiezer vragen om úw stem uit te brengen. Vul hiervoor de achterkant van uw stempas in. Geef deze samen met een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen. 

In het stemlokaal geeft u uw stempas aan het stembureaulid. Laat ook uw identiteitsbewijs zien. 

U krijgt dan een stembiljet. Op het stembiljet staan de kandidaten waarop u kunt stemmen. 

Met het stembiljet gaat u een stemhokje in. Dat doet u alleen. Heeft u vanwege uw lichamelijke gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand mee om u te helpen. 

In het stemhokje vouwt u uw stembiljet open. Kleur het rondje rood voor de naam van de kandidaat op wie u wilt stemmen.Let op: u mag maximaal één vakje rood kleuren, anders is uw stem niet geldig. 

U kunt uw stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen. Uw stem heeft geen invloed op welke kandidaat er wordt gekozen, maar uw stem telt wel mee voor de opkomst. 

Vouw uw stembiljet weer dicht en stop deze in de stembus. U heeft nu gestemd. 

Wilt u meer weten over de verkiezing of hoe de stemmen geteld worden? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl.

Bekijk de stappen (in beeld en tekst).

Blanco stem bij verkiezingen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel gebruikmaken van uw stemrecht? Dan kunt u blanco stemmen. U gaat dan wel naar het stembureau, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft alleen een symbolische betekenis en geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem gaat naar geen enkele partij. Een blanco stem telt wel voor de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt 1 kandidaat op het stembiljet kiezen door het rondje voor de naam rood te maken.

Uw stembiljet is ongeldig als u:

  • meerdere vakjes inkleurt;
  • iets op het stembiljet tekent of schrijft waardoor iemand kan weten wie u bent.

Een ongeldig stembiljet telt alleen mee voor de berekening van de opkomst.

Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen aan de leden van het stembureau.

Proef met nieuw stembiljet

In 5 gemeenten is een proef met een nieuw stembiljet geweest bij de verkiezing voor het Europees Parlement. 

Overzichtspagina verkiezing