Welke regels gelden er als ik wil kijken bij het tellen van de stemmen?

Als de stemming is gesloten, starten de leden van elk stembureau met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Bent u benieuwd hoe de stemmen worden geteld en de uitslag wordt vastgesteld? Lees hoe het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag in zijn werk gaat.

Mag ik aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen?

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag daarbij aanwezig zijn. Ook de media mogen aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen.

Niet hinderen of meetellen

U mag het telproces niet hinderen. Het tellen gebeurt door leden van het stembureau en de tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente. U mag niet zelf meetellen of op een andere manier helpen.

Fouten melden

Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan meldt u dat bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het verslag van het stembureau. Dit verslag heet een ‘proces-verbaal’.

Foto’s of video’s maken

U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken voor eigen gebruik. U mag niet zonder toestemming foto’s of video’s verspreiden waarop stembureauleden en andere personen herkenbaar in beeld zijn.

Na het tellen van de stemmen maakt het stembureau een proces-verbaal op. U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de ingevulde aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s gemaakt worden van de handtekeningen van de leden van het stembureau.