Wat is het ronselen van volmachtstemmen?

Ronselen van volmachten wil zeggen dat iemand steeds kiezers vraagt om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Dat is strafbaar.

Kiezer moet het zelf vragen

Het initiatief om een zogenoemde volmacht te verlenen ligt altijd bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Dit betekent dat de kiezer zelf iemand anders moet vragen om voor de kiezer te stemmen.

Omkopen of dwingen is ook strafbaar

Het is ook strafbaar om een kiezer om te kopen via een gift of een belofte. Of om de kiezer op een andere manier te dwingen om een volmacht af te geven.

Aangifte doen bij de politie

Denkt u dat er stemmen worden geronseld? Doe hiervan aangifte bij de politie.