Wat is het ronselen van volmachtstemmen?

Ronselen van volmachten wil zeggen dat iemand steeds kiezers vraagt om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Dat is strafbaar.

Kiezer moet het zelf vragen

U mag niet aan andere kiezers vragen of u voor hen mag stemmen. Het initiatief om een volmacht te geven ligt altijd bij de kiezer en bij niemand anders. Dit betekent dat de kiezer zelf iemand anders moet vragen om voor de kiezer te stemmen. De kiezer geeft aan de gemachtigde door op wie die moet stemmen.

Omkopen of dwingen is ook strafbaar

Het is ook strafbaar om een kiezer om te kopen via een gift of een belofte. Of om de kiezer op een andere manier te dwingen om een volmacht af te geven.

Aangifte doen bij de politie

Denkt u dat er stemmen worden geronseld? Doe hiervan aangifte bij de politie.