Wat is het ronselen van volmachtstemmen?

Ronselen van volmachten wil zeggen dat iemand stelselmatig kiezers vraagt of op een andere manier kiezers benadert om hun stempas te ondertekenen en af te geven (onderhandse volmacht). Dat is strafbaar.

Het initiatief om een volmacht te verlenen en om daarbij zelf de gemachtigde te kiezen ligt altijd bij de kiezer en niet bij de gemachtigde.

Heeft u het vermoeden dat er stemmen worden geronseld? Doe hiervan aangifte bij de politie. 

Het is ook strafbaar om een kiezer om te kopen via een gift of een belofte. Of de kiezer op een andere manier te dwingen om een volmacht af te geven.