Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee aan iemand die ik wil machtigen om voor mij te stemmen?

Wilt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen? Dan moet die persoon uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding van uw identiteitsbewijs zijn op een smartphone of tablet.

Veilige kopie maken met KopieID-app

Met de app KopieID van de Rijksoverheid maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het burgerservicenummer (bsn) onleesbaar maken.

Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw bsn staat. Dit nummer kan ook staan in een (machineleesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar in de app KopieID uw bsn onleesbaar. Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Die gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.

Zie verder: Hoe maak ik met de KopieID-app een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs?

Overzichtspagina verkiezing