Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij verkiezingen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsformulier. U mag zelf kiezen wie u machtigt. Diegene moet wel kiesgerechtigd zijn. De gemachtigde mag uw stem alleen gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen. 

Stem uitbrengen voor maximaal 2 anderen

Een gemachtigde kan per stemming voor maximaal 2 andere personen als gemachtigde optreden.

Ronselen van volmachten

Een kiezer mag alleen zelf een volmacht geven. Het ronselen van volmachten (het benaderen van kiezers met het verzoek om een volmacht te verlenen) is strafbaar. 

Iemand machtigen via een onderhandse volmacht

U kunt iemand alleen via een onderhandse volmacht machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont en stemgerechtigd is voor dezelfde verkiezing. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.

U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet de gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via een schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht te kunnen verlenen, moet u een formulier aanvragen bij uw eigen gemeente. Dit is vaak op de website van uw gemeente verkrijgbaar. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen.

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 is dit dus uiterlijk 15 maart 2019. Een eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. 

Bij Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen moet degene die via een schriftelijk volmacht wordt gemachtigd in dezelfde provincie of hetzelfde waterschap als u wonen. 

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.