Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij verkiezingen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsformulier. U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt moet wel kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. De gemachtigde mag uw stem alleen gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen. 

Stem uitbrengen voor maximaal 2 anderen

Een gemachtigde kan per stemming voor maximaal twee andere personen als gemachtigde optreden. 

Ronselen van volmachten

Alleen uit eigen beweging mag een kiezer een volmacht geven. Het ronselen van volmachten (het benaderen van kiezers met het verzoek om een volmacht te verlenen) is strafbaar.  

Iemand machtigen via een onderhandse volmacht 

U kunt iemand alleen via een onderhandse volmacht machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont en stemgerechtigd is voor dezelfde verkiezing. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.

U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet de gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via een schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht te kunnen verlenen, moet u een formulier aanvragen bij uw eigen gemeente; vaak is dit op de website verkrijgbaar. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen.

U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen. Voor de Europees Parlementsverkiezing van 23 mei 2019 is dit dus uiterlijk maandag 20 mei 2019 (weekenddagen tellen niet mee bij het berekenen van deze termijn). Een eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. 

De gemachtigde moet in een gemeente in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen.

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau; een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 

Iemand machtigen via uw kiezerspas

Het is mogelijk om uw kiezerspas om te zetten in een onderhandse volmacht, door samen met de volmachtnemer de achterzijde van uw kiezerspas in te vullen. 

Als de volmachtnemer zelf in het bezit is van een reguliere stempas, dan moeten zowel u als uw volmachtnemer stemgerechtigde zijn voor dezelfde verkiezing. De stem kan alleen worden uitgebracht in een stemlokaal in de gemeente waar de volmachtnemer staat ingeschreven.

Wanneer de volmachtnemer zelf een kiezerspas heeft, kan de stem worden uitgebracht in elk stemlokaal binnen het gebied waarvoor de verkiezing wordt gehouden. 

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen de kiezerspas mee naar het stembureau; een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.