Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij verkiezingen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen. Dit betekent dat u iemand anders voor u laat stemmen. Dit kan bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsformulier. U mag zelf kiezen wie u machtigt. Degene die u machtigt (de gemachtigde) moet wel kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. De gemachtigde mag uw stem alleen gelijktijdig met zijn of haar eigen stem uitbrengen. 

Iemand machtigen via een onderhandse volmacht 

U kunt iemand alleen via een onderhandse volmacht machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont. De gemachtigde moet ook stemgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met de persoon die u wilt machtigen. Dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.

U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet de gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via een schriftelijke volmacht

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Om een schriftelijke volmacht te kunnen verlenen, vraagt u een formulier aan bij uw eigen gemeente. Vaak staat dit formulier op de website van de gemeente. U en de gemachtigde moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij of zij voor u kan stemmen.

U kunt het formulier tot uiterlijk 5 werkdagen voor de verkiezingsdag indienen. Een eenmaal verleende schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken. 

De gemachtigde moet in een gemeente in Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen.

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau; een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De gemachtigde kan de volmachtstem (uw stem) alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. 

Iemand machtigen via uw kiezerspas

Het is mogelijk om uw kiezerspas om te zetten in een onderhandse volmacht, door samen met de gemachtigde de achterzijde van uw kiezerspas in te vullen. 

Als de gemachtigde zelf een reguliere stempas heeft, dan moeten u en uw gemachtigde stemgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. De stem kan alleen worden uitgebracht in een stemlokaal in de gemeente waar de gemachtigde staat ingeschreven.

Als de gemachtigde zelf een kiezerspas heeft, kan hij of zij de stem uitbrengen in elk stemlokaal binnen het gebied waarvoor de verkiezing wordt gehouden. 

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen de kiezerspas mee naar het stembureau. Een kopie van uw identiteitsbewijs is niet nodig. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen.

Stem uitbrengen voor maximaal 2 anderen

Een gemachtigde kan per stemming voor maximaal 2 andere personen als gemachtigde optreden. 

Ronselen van volmachten

Alleen uit eigen beweging mag een kiezer een volmacht geven. Het ronselen van volmachten (kiezers benaderen met het verzoek om een volmacht te geven) is strafbaar.  

Stemmen met een volmacht vanuit het buitenland

Lees meer over stemmen vanuit het buitenland met een volmacht.