Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij verkiezingen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsformulier.

Iemand machtigen om voor u te stemmen via de stempas

U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in.

U en de gemachtigde ondertekenen de stempas. U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen ID-bewijs laten zien. De gemachtigde kan alleen gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem voor u een stem uitbrengen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen. Hiervoor zijn bij elke gemeente formulieren verkrijgbaar.

U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen.

U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen.

Stemmen voor iemand met een verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om rechtshandelingen te verrichten voor iemand met een verstandelijke beperking? Deze geldt niet voor verkiezingen en wordt door het stembureau niet geaccepteerd.  

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven. Het initiatief hiervoor moet komen van de volmachtgever zelf. Hij moet de volmacht zelf ondertekenen.