Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij verkiezingen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsformulier. U mag zelf kiezen wie u machtigt. Diegene moet wel kiesgerechtigd zijn. De gemachtigde mag uw stem alleen gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen. 

Iemand machtigen om voor u te stemmen via de stempas

U kunt iemand alleen via uw stempas machtigen als de gemachtigde in dezelfde gemeente woont. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen, dan weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.

U moet deze persoon naast de stempas ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet de gemachtigde, naast het eigen identiteitsbewijs, laten zien aan het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen ID-bewijs laten zien. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Een gemachtigde kan per stemming voor maximaal 2 andere personen als gemachtigde optreden. 

Iemand machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier

Wilt u iemand machtigen uit een andere gemeente? Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen. Hiervoor zijn bij elke gemeente formulieren verkrijgbaar. U en de gemachtigde moeten het formulier ondertekenen. Hiervoor is geen kopie van een ID-bewijs nodig. De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen.  Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voor dat u dat zelf doet.Zo weet u zeker dat u de door u gewenste persoon machtigt.

U kunt het formulier tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag indienen. Een schriftelijk volmachtbewijs kan niet worden ingetrokken zodra de gemeente dit heeft goedgekeurd.

Bij de gemeenteraadverkiezingen, proviciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen moet degene die via een schriftelijk volmacht wordt gemachtigd in dezelfde gemeente, provincie of waterschap als u wonen. Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese Parlementsverkiezingen en raadgevende referenda kan de gemachtigde in een iedere gemeente, Saba, Sint Eustatius of Bonaire woonachtig zijn.

Om voor u te stemmen, neemt de gemachtigde alleen het volmachtbewijs mee naar het stembureau; een kopie van uw ID-bewijs is niet nodig. 

Stemmen voor iemand met een verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om rechtshandelingen te verrichten voor iemand met een verstandelijke beperking? Deze geldt niet voor verkiezingen en wordt door het stembureau niet geaccepteerd.  

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven. Het initiatief hiervoor moet komen van de volmachtgever zelf. Hij moet de volmacht zelf ondertekenen.

Ronselen van volmachten strafbaar

Alleen uit eigen beweging mag een kiezer een volmacht geven. Het benaderen van kiezers met het verzoek een volmacht te verlenen is strafbaar. Dit heet ook wel ronselen van volmachten.