Wat is er bij verkiezingen geregeld voor kiezers met een beperking?

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Bijvoorbeeld slechtzienden of mensen met Parkinson.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Zo moeten de stembureaus voor bijvoorbeeld kiezers in een rolstoel goed bereikbaar zijn. 

Heeft u vragen over de toegankelijkheid van een stembureau? Op waarismijnstemlokaal.nl staat welke stembureaus (extra) toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld slechtzienden of mensen in een rolstoel. U kunt dit ook navragen bij uw gemeente.

Mobiele stembureaus zijn niet altijd toegankelijk

Mobiele stembureaus hoeven niet aan alle eisen voor toegankelijkheid te voldoen. Voor stembureaus op bijvoorbeeld stations is het niet verplicht om een parkeerplaats in de buurt te hebben. Als het niet lukt om alle stembureaus in een gemeente toegankelijk te maken, dan moet het college van Burgemeester en Wethouders van die gemeente de gemeenteraad daarover informeren.

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt een vergrote kandidatenlijst. Daarnaast moet in elk geval 1 leesloep aanwezig zijn, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook moet in het stemhokje goede verlichting zijn. Sommige gemeenten hebben een speciale mal met audio-ondersteuning voor kiezers met een visuele beperking.

Video: Hoe werkt stemmen met een stemmal?

Analfabeten en kiezers die geen Nederlands spreken

Bent u analfabeet of beheerst u de Nederlandse taal niet (of niet goed)? Dan mag u geen hulp krijgen bij het stemmen. U mag buiten het stemhokje wel uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Maar u mag geen hulp krijgen in het stemhokje.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Heeft u een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag u geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl.

Kiezers met een mentor, bewindvoerder of curator

Heeft u een wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een mentor, bewindvoerder of curator? Dan mag u zelf stemmen. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen voor de kiezer is. 

U mag er zelf voor kiezen om iemand te machtigen om voor u te stemmen. Dit geldt ook als u onder curatele staat. U moet dat zelf aan iemand anders vragen.

Kiezers die geen handtekening kunnen zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ‘’niet in staat tot tekenen’’ in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.