Hoe wordt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing vastgesteld?

De vaststelling van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing gebeurt in een paar stappen. Dit is geregeld in de Kieswet.

 • Stemmen tellen per stembureau
  De stembureaus tellen de stembiljetten in het openbaar. Ze leggen de uitkomst daarvan vast in een zogeheten proces-verbaal. De gemeenten publiceren de processen-verbaal op hun websites. Daarmee zijn ze voor iedereen die dat wil, te bekijken.
 • Stemmen tellen per gemeente
  De gemeente telt alle stemmen die zijn uitgebracht bij elkaar op en berekent zo hoeveel stemmen er in de gemeente zijn uitgebracht op de partijen en op de kandidaten. Dat heet de gemeentelijke opgave.  
 • Stemmen tellen per kieskring
  Vervolgens worden de stemmen per kieskring opgeteld. Er zijn 20 kieskringen. Voor elke kieskring wordt berekend hoeveel stemmen er per partij en per kandidaat zijn uitgebracht. Dat doen de hoofdstembureaus die de uitkomst van de optelling vastleggen in een proces-verbaal.
 • Stemmen tellen door centraal stembureau
  Ten slotte telt het centraal stembureau, de Kiesraad, alle tellingen van de hoofdstembureaus bij elkaar op en bepaalt zo de totaaluitslag. Op basis daarvan berekent de Kiesraad vervolgens hoeveel zetels de partijen krijgen en welke kandidaten er zijn gekozen.