Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

18.723 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Beantwoording Kamervragen over resomeren

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Den Boer (D66), Middendorp (VVD) en Özütok (GroenLinks) over het...

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2018

Kamerbrief inzake herziening organieke wetgeving en experimenten

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de beleidsvoornemens met betrekking tot de Experimentenwet van de...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2018

Aanbiedingsbrief bij rapport `Beoordelingskader Alternatieve Vormen van Lijkbezorging`

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport `Beoordelingskader Alternatieve Vormen van Lijkbezorging`.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2018

Energie besparen doe je nu tv-spot 2

Deze televisiespot hoort bij de campagne 'Energie besparen doe je nu'.

Video | 16-02-2018

Uitstelbericht Kamervragen over bericht over weggepeste vuurtorenwachter

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op de vragen van het Kamerlid Özütok (GroenLinks) over het bericht ‘Rijkswaterstaat...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2018

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag over verruiming ontheffing vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over een wetsvoorstel tot wijziging van...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-02-2018

Besluit over de instelling van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en de Programmeringsraad Logius

Besluit van 16 februari 2018 over de instelling van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid en de...

Besluit | 16-02-2018

Nadere memorie van antwoord

Nadere memorie van antwoord over het wetsvoorstel 'Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken'.

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 16-02-2018

Nota naar aanleiding van verslag over verruiming ontheffing vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

Minister Ollongren (BZK) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over een wetsvoorstel tot wijziging van de...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 16-02-2018

Beantwoording Kamervragen over schimmel in Haarlemse huurwoningen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid lid Kops (PVV) over schimmel in huurhuizen in Haarlem.

Kamerstuk: Kamervragen | 16-02-2018