Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8.462 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Kamerbrief over Voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Minister Ollongren biedt de Tweede en Eerste Kamer het ontwerp-Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en de bijbehorende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2019

Kamerbrief over leennormen 2020

Minister Ollongren informeert de Tweede kamer over de hypothecaire leennormen die per 1 januari 2020 in werking treden.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2019

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet elektronische publicaties

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 21-10-2019

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Wet elektronische publicaties

Staatssecretaris Knops ( BZK) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-10-2019

Openstelling burgemeestersvacature Wormerland

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van ...

Publicatie | 18-10-2019

Kamerbrief over gelijke beloningen mannen en vrouwen binnen het Rijk

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen en het beleid ten aanzien van gelijke beloning voor mannen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Instrumenten tegen niet-strafbare problematische gedragingen

Rapport over de aanpak van niet-strafbare problematische gedragingen. Dit is gedrag door burgers dat binnen de wet valt maar de ...

Rapport | 18-10-2019

Kamerbrief over beleidsinzet bescherming democratie tegen desinformatie

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de beleidsinzet voor de bescherming van de Nederlandse samenleving tegen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Kamerbrief over loopbaansysteem topambtenaren

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over het loopbaansysteem van ambtenaren in de top van de rijksdienst.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-10-2019

Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur

Rapport over de bruikbaarheid en effectiviteit van bestuursrechtelijke instrumenten die een gemeente of burgemeester kan inzetten ...

Rapport | 18-10-2019