Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

9.042 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten van deze organisatie

Toetsingskader risicoregelingen liquiditeitssteun Sint Maarten

Richtlijn | 20-02-2020

Toetsingskader risicoregelingen rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire

Toetsingskader voor de verlenging van de garantie voor het afronden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) op Bonaire met ...

Richtlijn | 20-02-2020

Kamerbrief over spreiding rijkswerkgelegenheid over het land

Minister Knops informeert de Tweede Kamer over de opvolging van de drie moties van het Kamerlid van der Molen betreffende de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2020

Overzicht contactpunten inlogmiddelen per land Europese Unie

In dit overzicht vindt u per land van de Europese Unie (EU) de contactgegevens voor vragen over inlogmiddelen. Denk bijvoorbeeld ...

Publicatie | 19-02-2020

Kamerbrief kostenberekening Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving en beantwoording Kamervragen

Minister Knops stuurt de Tweede Kamer een reactie op de brief van Aedes over de kostenberekening van het Klimaatakkoord Gebouwde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2020

Geef uw grensoverschrijdende project op voor de Grenslandprijs 2020!

Bent u actief voor een grensoverschrijdend project dat zich inzet voor nauwere samenwerking tussen Nederland en ...

Publicatie | 18-02-2020

Landelijk overzicht burgemeestersposten

Overzicht van de verdeling van burgemeestersposten over de verschillende politieke partijen.

Rapport | 18-02-2020

Knelpunten en oplossingsrichtingen in de Gemeentewet en Provinciewet

Notitie naar aanleiding van regiobijeenkomsten in het kader van het programma Ruimte in Regels.

Publicatie | 18-02-2020

Beantwoording Kamervragen over Rotterdamse klimaatplannen

Minister Knops (BZK) beantwoordt vragen over de Rotterdamse klimaatplannen.

Kamerstuk: Kamervragen | 18-02-2020

Aanbieding memorie van antwoord Wet elektronische publicaties

Minister Knops stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord over het voorstel van wet tot wijziging van de Bekendmakingswet en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020