Beslisnota bij Kamerbrief verstoringsactie Russische offensieve cybercampagne

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief verstoringsactie Russische offensieve cybercampagne