Algemene Bestuursdienst

De hoogste ambtenaren binnen de rijksoverheid, ABD-TMG (Topmanagementgroep), ABD-topmanagers en ABD-managers vanaf schaal 15, vormen de Algemene Bestuursdienst (ABD). De ABD-TMG is een specifieke groep binnen de Algemene Bestuursdienst. Deze groep bestaat uit secretarissen-generaal, plaatsvervangend secretarissen-generaal, directeuren-generaal, inspecteurs-generaal en enkele hiermee gelijkgestelde functies.

Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst

Directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst is de MD-partner (management development) voor de leden van de ABD-doelgroep. Het stelt zich ten doel de kwaliteit van de ambtelijke leiding op de departementen te bevorderen en te waarborgen.

De 3 kerntaken van Bureau ABD zijn:

  • werving en selectie
  • opleiden en ontwikkelen
  • uitoefenen van het werkgeverschap voor de topmanagementgroep

Meer informatie over vacatures, benoemingen en opleidingen voor ABD-managers staat op de website van de Algemene Bestuursdienst.

Directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst: drs. A.B.C. (Bram) de Klerck.

Directie Management Development Rijk

Binnen de directie MD Rijk worden taken op gebied van werving en selectie en ontwikkelen en opleiden nader met elkaar in samenhang gebracht. Daarnaast houdt de directie zich onder meer bezig met het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid op het gebied van MD en met informatievoorziening en communicatie.

Directeur Management Development Rijk, tevens plv. directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst: C. (Carry) Goedhart.

ABDTOPConsult

In 2010 stemde de ministerraad in met de oprichting van ABDTOPConsult. ABDTOPConsult is een klein team van ervaren topambtenaren dat snel inzetbaar is bij complexe of urgente vraagstukken. De leden zijn benoemd door de ministerraad. ABDTOPConsult is van en voor de (rijks)overheid.

Directeur ABDTOPConsult

Peter Hennephof