Ambtelijke leiding

Secretaris-generaal

V.J.M. (Vincent) Roozen

Secretaris-generaal Vincent Roozen heeft de ambtelijke leiding over het ministerie van BZK. Hij vormt samen met de directeuren-generaal de bestuursraad. De bestuursraad is het hoogste ambtelijke orgaan binnen BZK.

Loopbaan

Vincent Roozen was eerder gemeentesecretaris en algemeen directeur bij de gemeente Rotterdam. Daarvoor vervulde hij diverse andere managementfuncties bij de gemeente Rotterdam. Hij was onder andere concerndirecteur Werk & Inkomen, directeur Publieke Gezondheid & Zorg, directeur Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond en directeur Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer. Vincent Roozen studeerde Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht.

De secretaris-generaal is:

  • Lid van het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO)
  • Lid van Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN)
  • Lid van Commissie Defensie, Internationale, Nationale en Economische Veiligheid (CDINEV)
  • Lid van Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU)
  • Lid van Ambtelijke Commissie Covid-19 (ACC)
  • Lid van de Centrale Economische Commissie (CEC)
  • Bestuurder in het overleg met de Groeps Ondernemingsraad Rijk (GOR Rijk)
  • Voorzitter Commissie voor Bestuur en Justitie (CBJ), gezamenlijk voorzitterschap met de SG van Veiligheid en Justitie
  • Voorzitter Commissie voor de Fysieke Leefomgeving (CFL), gezamenlijk voorzitterschap met de SG van I&W en SG van LNV

Plaatsvervangend secretaris-generaal (psg)

Mark de Boer

De plaatsvervangend secretaris-generaal (psg) valt hiërarchisch direct onder de secretaris-generaal (sg) en is tevens plaatsvervanger van de sg. De psg geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren Personeel & Organisatie (P&O), CIO & Informatievoorziening (CIO&I) van het Cluster Mensen en Middelen en de stafdirecteuren Communicatie, Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie KIEM) en Bestuursadvisering van het Cluster Bestuursondersteuning.

De psg heeft zitting in de Bestuursraad (BR) en is daarin portefeuillehouder voor de onderwerpen P&O, CIO&I, Communicatie, KIEM en Bestuursadvisering. De directeur Financieel-Economische Zaken (FEZ) is beheersmatig ondergebracht bij het cluster Mensen en Middelen, maar wordt rechtstreeks aangestuurd door de sg en is lid van de BR. De psg heeft, net zoals de dg’s, de verantwoordelijkheid voor 1 of meer departement brede portefeuilles.