Ambtelijke leiding

Secretaris-generaal

Drs. M.R. Schurink (Maarten)

Secretaris-generaal Maarten Schurink heeft de ambtelijke leiding over het ministerie van BZK. Hij vormt samen met de directeuren-generaal en het hoofd van de AIVD de bestuursraad. De bestuursraad is het hoogste ambtelijke orgaan binnen BZK.

Loopbaan

Maarten Schurink  was eerder onder andere voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank en gemeentesecretaris in Utrecht. In de jaren daarvoor werkte hij bij de gemeente Dordrecht, achtereenvolgens als hoofd afdeling Strategie en Beleidsprogrammering, directeur Stadsbestuurscentrum en loco-gemeentesecretaris en gemeentesecretaris. Van 2002 tot 2006 werkte hij als senior-adviseur bij de Berenschot Groep. Ook was hij beleidsmedewerker en plaatsvervangend projectleider bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De secretaris-generaal is:

  • Lid van het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO)
  • Lid van Comité Verenigde Inlichtingendiensten Nederland (CVIN)
  • Lid van Commissie Defensie, Internationale, Nationale en Economische Veiligheid (CDINEV)
  • Lid van Ambtelijke Commissie Uitvoering (ACU)
  • Lid van Ambtelijke Commissie Covid-19 (ACC)
  • Lid van de Centrale Economische Commissie (CEC)
  • Bestuurder in het overleg met de Groeps Ondernemingsraad Rijk (GOR Rijk)
  • Voorzitter Commissie voor Bestuur en Justitie (CBJ), gezamenlijk voorzitterschap met de SG van Veiligheid en Justitie
  • Voorzitter Commissie voor de Fysieke Leefomgeving (CFL), gezamenlijk voorzitterschap met de SG van I&W en SG van LNV
Vergroot afbeelding
Beeld: ©Min BZK

Plaatsvervangend secretaris-generaal (psg)

Mark de Boer

De plaatsvervangend secretaris-generaal (psg) valt hiërarchisch direct onder de secretaris-generaal (sg) en is tevens plaatsvervanger van de sg. De psg geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren Personeel & Organisatie (P&O), CIO & Informatievoorziening (CIO&I) van het Cluster Mensen en Middelen en de stafdirecteuren Communicatie, Kennis, Internationaal, Europa en Macro-economie KIEM) en Bestuursadvisering van het Cluster Bestuursondersteuning.

De psg heeft zitting in de Bestuursraad (BR) en is daarin portefeuillehouder voor de onderwerpen P&O, CIO&I, Communicatie, KIEM en Bestuursadvisering. De directeur Financieel-Economische Zaken (FEZ) is beheersmatig ondergebracht bij het cluster Mensen en Middelen, maar wordt rechtstreeks aangestuurd door de sg en is lid van de BR. De psg heeft, net zoals de dg’s, de verantwoordelijkheid voor 1 of meer departement brede portefeuilles.