Ambtelijke leiding

Secretaris-generaal

Drs. M.R. Schurink (Maarten)

Secretaris-generaal Maarten Schurink heeft de ambtelijke leiding over het ministerie van BZK. Hij vormt samen met de directeuren-generaal en het hoofd van de AIVD de bestuursraad. De bestuursraad is het hoogste ambtelijke orgaan binnen BZK.

Loopbaan

Maarten Schurink  was eerder onder andere voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank en gemeentesecretaris in Utrecht. In de jaren daarvoor werkte hij bij de gemeente Dordrecht, achtereenvolgens als hoofd afdeling Strategie en Beleidsprogrammering, directeur Stadsbestuurscentrum en loco-gemeentesecretaris en gemeentesecretaris. Van 2002 tot 2006 werkte hij als senior-adviseur bij de Berenschot Groep. Ook was hij beleidsmedewerker en plaatsvervangend projectleider bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De secretaris-generaal is:

  • Lid van het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO)
  • Lid van de Centrale Economische Commissie (CEC)
  • Lid van de Ambtelijke Commissie Vernieuwing Publieke Belangen
  • Bestuurder in het overleg met de Groeps Ondernemingsraad Rijk (GOR Rijk)
  • Voorzitter van de Ambtelijke Commissie Koninkrijksrelaties
  • Voorzitter van het hoogambtelijk overleg Caribisch Nederland
  • Voorzitter Commissie voor Bestuur Veiligheid en Justitie (CBVJ), gezamenlijk voorzitterschap met de SG van Veiligheid en Justitie
  • Lid secretarissen-generaal Management Development (MD) commissie
  • Lid secretarissen-generaal Overleg Auditdienst Rijk (ADR) commissie
Beeld: Arenda Oomen
Secretaris-generaal Maarten Schurink.