Directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie

Het directoraat-generaal werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van 1 overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.

Dat doet zij door:

  • te zorgen voor een modern werkgeverschap dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap en te zorgen voor doorontwikkeling van de personele functie (HRM) van en in de rijksdienst;
  • de realisatie van NL DIGIbeter, de interbestuurlijke agenda voor de Digitale Overheid;
  • de aansturing van een aantal grote, complexe I-programma’s en projecten, zoals eID, MOOI en de wet Digitale overheid;
  • te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk en het toezicht daarop in te stellen;
  • de doorontwikkeling van 1 Rijkdienst en van een efficiënte en effectieve overheidsorganisatie, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie

MSc Eva den Dunnen-Heijblom

Directie Ambtenaar & Organisatie (A&O)

A&O ontwikkelt beleid en kaders onder andere voor modernisering van het overheidswerkgeverschap, Strategisch Personeelsbeleid Rijk 2025, Doorontwikkeling Rijksbrede Bedrijfsvoering, versterking van een integere overheid, en de inrichting van de P&O-functie van het Rijk. Ook de normering van topinkomens valt onder deze directie.

Directeur A&O

Drs. Nicole van der Wolk

Directie Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR)

De directie IFHR ontwikkelt beleid en kaders voor efficiënte en flexibele huisvesting en faciliteiten en een compacte en professionele inkooporganisatie, met aandacht voor duurzaamheid. Ook verzorgt de directie beleidsinformatie met betrekking tot bedrijfsvoering.

Directeur IFHR en plv. directeur-generaal Overheidsorganisatie

Mr. drs. André Weimar

Directie CIO-Rijk

De directie CIO Rijk heeft als missie het bevorderen dat informatisering en ICT in het Rijk en zbo's (zelfstandig bestuursorganen) optimaal wordt vormgegeven, door het stellen van kaders en daarop toe te zien.

Directeur CIO Rijk

Aart van der Vlist (waarnemend)

Directie Digitale Samenleving

Directeur Digitale Samenleving

Ron Roozendaal (kwartiermaker/vacant)

Directie Digitale overheid

Directeur Digitale Overheid

Mark Vermeer