Organisatie- en mandaatbesluit

In het organisatie- en mandaatbesluit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) worden organisatie, taken en mandaten geregeld.

In het overkoepelende organisatiebesluit en mandaatbesluit voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat:

  • de organisatie van het ministerie;
  • de taken en bevoegdheden tot op directeursniveau;
  • welke functionarissen voor welke (financiële) bevoegdheden zijn gemandateerd, in bijlage bij mandaatbesluit.

De ondermandatering door secretaris-generaal, diensthoofden en directeuren is vastgelegd in afzonderlijke organisatie- en mandaatbesluiten.