Begroting en jaarverslag BZK

U kunt de begrotingen en jaarverslagen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties downloaden in het onderwerp Prinsjesdag. De officiële stukken staan ook op Rijksfinancien.nl.