Begroting en jaarverslag

De begrotingen en de jaarverslagen van het ministerie van BZK vindt u op Rijksbegroting.nl.

Het ministerie kent 3 begrotingshoofdstukken:

Binnenlandse Zaken:

Koninkrijksrelaties: