In een democratie kiezen burgers hun eigen volksvertegenwoordigers. Daarom moeten volksvertegenwoordigers weten wat er speelt in de samenleving. Burgers kunnen ook zelf invloed uitoefenen op de lokale of landelijke politiek. De overheid wil burgers meer bij politiek en samenleving betrekken.