Jongereninspraak: voor, door en met jongeren

Nederland heeft de vernieuwende ideeën en energie van jongeren hard nodig, nu en in de toekomst. Lokaal, regionaal, landelijk en internationaal laten jongeren van zich horen en komen ze in actie voor een betere wereld.

Jongeren ondervertegenwoordigd

Commissie-Remkes stelde vast dat de stem van jongeren nog altijd ondervertegenwoordigd is in onze democratie. Dat moet veranderen. Het sluit aan bij de wens van het kabinet om de democratische betrokkenheid van jongeren te vergroten.

Vlog: Jongeren over de stem van jongeren

Jongeren worden geïnterviewd over de stem van jongeren. Bekijk de vlog:

Jongerenvlog over democratie

In een winkelstraat stellen een vrouwelijke en mannelijke interviewer vragen aan jongeren.

MEISJE: Ik vind wel dat wij nu iets moeten kunnen inbrengen, zodat we er later ook nog wel iets aan kunnen doen.

TEKST IN BEELD: #OOKMIJNSTEMTELT

De interviewers lopen met een selfiestick door de winkelstraat.

NAMEN INTERVIEWERS IN BEELD:
Tim de Jonge
Lina Boukhoubza

TIM: We staan hier in Den Haag. We hebben net een gesprek gehad met de minister van Binnenlandse Zaken over de stem van jongeren.

Op het Binnenhof staat het team van interviewers met minister Kajsa Ollongren.

NAMEN IN BEELD:
Loote Langley
Kajsa Ollongren
Omar Baikari
Irene Smis

MINISTER OLONGREN: Ik ben ontzettend blij dat jullie naar mij toe komen
want Mark Rutte heeft jongeren opgeroepen om vooral over hun eigen toekomst na te denken.

Terug in de winkelstraat bij de twee interviewers met selfiestick.

LINA: Wij gaan nu jongeren op straat vragen of zij zich gehoord voelen en of zij ideeën hebben voor onze democratie en de corona-maatregelen.

Korte shots van de mensen die worden geïnterviewd.

TEKST IN BEELD: #JONGERENAANZET

TIM: Wat vinden jullie echt belangrijk in jullie leven?

MEISJE: Vrienden vooral.

JONGEN: Een goeie baan, natuurlijk.

MEISJE: Klimaat en zo.

MEISJE: M'n telefoon.

GELUID: trilstand telefoon

LINA: Voel jij je gehoord door de politiek? Heb je het idee dat iemand jou vertegenwoordigt?

JONGEN: Ja, op zich wel ja, ook met school en zo. Online les - ik denk het wel.

MEISJE: De meeste kinderen zijn niet echt op de hoogte wat er zeg maar gebeurt in Nederland.

JONGEN: Als iemand een mening heeft, dan zorgt de Tweede Kamer ervoor dat wij ook onze zin krijgen.

MEISJE: Nou, ik vind dat de politiek niet altijd luistert.

MEISJE: Misschien is het goed als er bijvoorbeeld iets voor kinderen komt ofzo. Gewoon een kinderparlement of zo.

MEISJE: Wat ook Mark Rutte doet voor ons, vind ik echt heel goed.

GELUID: gejuich.

JONGEN: Het is meestal wel dat ik echt naar andere landen kijk, dat wij het wel het beste voor elkaar hebben.

TIM: Stel, jullie zijn minister-president voor één dag. Jij mag één ding veranderen, alles mag. Wat zouden jullie willen?

JONGEN: Dat is een goeie vraag.

MEISJE: Dat iedereen verplicht met elektrische auto's moet rijden, da's wel heel veel beter voor de natuur.

JONGEN: De snelheid. Ja, de snelheid voor auto's.

JONGEN: Ik denk belastingvrij.

MEISJE: Want hoe meer je verdient, hoe meer belasting je moet uitgeven. En dat is wel een beetje raar.

MEISJE: Gewoon zorgen dat kinderen ook iets kunnen, zeg maar, gewoon 
inbrengen.

MEISJE: Ik vind ook dat je, zeg maar, dat kinderen ook, zeg maar, dat er meer naar kinderen moet vragen van: Goh, wat vinden jullie hier nou van?

TEKST IN BEELD: #JONGERENAANZET

TIM: Oké, we hebben net een paar jongeren gevraagd naar hun mening en een
paar mooie dingen gehoord. Wij gaan nog even door met jongeren interviewen. Wat kunnen jullie nou thuis doen om zelf ook je stem te laten horen?

LINA: Jullie kunnen je stem en je ideeën laten horen op sociale media. Met de hashtags jongerenaanzet en de hashtag ookmijnstemtelt.

TEKST IN BEELD:
#OOKMIJNSTEMTELT
#JONGERENAANZET
 

Bekijk het Instagram-kanaal @mijnstemtelt voor meer verhalen over jongeren en democratie. Of lees het portret van Ella Slot op Facebook. Ella Slot (15) is actief bij het LAKS en lid van de leerlingenraad op het Amsterdamse Cygnus Gymnasium. Onlangs praatte ze met minister Kajsa Ollongren over de plannen om jongereninspraak in Nederland te vergroten.

Verkennen van een structurele, landelijke jongereninspraak

Op het inrichten van een jongerenparlement uitten jongerenorganisaties kritiek, omdat jongeren dan te weinig kunnen meepraten. Zij geven de voorkeur aan een andere vorm van structurele jongereninspraak. Deze wordt in nauwe samenwerking met jongeren verkend. Belangrijk daarbij is dat er een brede beweging ontstaat. Waarbij jongeren uit alle lagen van de bevolking, leeftijd en opleiding vertegenwoordigd zijn.

Co-creatie met jongeren

Een onafhankelijk procesbegeleider, de Nr. 5 Foundation, is in juli 2020 gestart voor de ontwikkeling van een structurele vorm van jongereninspraak. Ze begeleiden dit proces in co-creatie met jongeren. De oplossing voor meer jongereninspraak krijgt hiermee in 2021 meer vorm.

Jongeren praatten mee op 12 februari 2020

Ruim honderd jongeren van allerlei achtergronden kwamen op 12 februari 2020 samen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om met de minister van BZK na te denken over hun positie in de democratie.

De aanwezige jongeren vinden dat zij minder goed betrokken worden bij de democratie dan de generaties voor hen. Jongeren staan te popelen om bij te dragen en mee te denken. Ze willen niet alleen meepraten over zaken die hen nu direct aangaan, zoals het onderwijs, of de jeugdzorg. Maar juist ook over kwesties waarbij zij moeten leven met de gevolgen van beslissingen die nu worden genomen, zoals werkgelegenheid, de woningnood en klimaat en milieu. Ze willen vooral dat de regering en Staten-Generaal beter naar hen luisteren, maar trekken dit ook breder. Ze willen gehoord worden door iedereen die met hen werkt of over hen beslist, van onderwijzers tot politici.

Hoe kan ik meepraten over jongereninspraak?

Wil je meepraten over jongereninspraak? Je kunt je mening of ideeën sturen naar jongerendemocratie@minbzk.nl.

Tijdlijn jongereninspraakLees meer over hoe de jongereninspraak tot stand kwam