Het jongerenparlement: voor en door jongeren!

Tientallen jongeren gingen vandaag met elkaar in gesprek over het nog te vormen jongerenparlement. Ze spraken over onder andere de bevoegdheden van het jongerenparlement, de leeftijd van de leden en hoe het parlement zoveel mogelijk kan bereiken. Doel van het jongerenparlement is om de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te vergroten en hen meer stem te geven in de democratie.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) opende de dag. ‘Met het opzetten van een jongerenparlement willen we jongeren meer betrekken bij de politiek. Besluiten over jongeren in het Tweede Kamer kunnen daardoor beter worden. Het jongerenparlement is ook een aanwinst omdat die eigenzinnige blik van jongeren kan helpen bij maatschappelijke vernieuwingen’, aldus Ollongren.

Jongerenorganisaties
Op het congres waren verschillende sprekers uitgenodigd, zoals Barbara Baarsma, hoogleraar economie van de Universiteit van Amsterdam, en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Ook waren er verschillende jongerenorganisaties aanwezig, zoals de Nationale Jeugdraad, de MBO raad, de LSVb en FNV Jong. De Jongerenambassadeurs hebben op het congres hun advies voor het jongerenparlement toegelicht.

Slagkracht
Eén van de Jongerenambassadeurs aanwezig op het congres was Bente van Oort (20). Zij vindt het een heel mooie stap om in Nederland met een jongerenparlement te starten: ‘Ons advies is dat het jongerenparlement een raadgevend advies kan geven aan de Tweede Kamer. Wij willen wel kijken hoe we daar slagkracht bij kunnen hebben. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Kamerleden ook verplicht moeten reageren, waarom ze het advies wel aannemen of waarom ze dat niet doen.’

Het ministerie van BZK wil het jongerenparlement eind 2019 installeren.

Bekijk hier de foto’s van de dag (gemaakt door Remco Zwinkels)