Bondgenoten in de democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen

Rapport over verschillende vormen van jongereninspraak op met name lokaal niveau. Een onafhankelijk procesbegeleider, de Nr. 5 Foundation, heeft verschillende vormen van jongereninspraak op met name lokaal niveau verkend. Ze hebben dit proces in co-creatie met jongeren en bestuurders begeleid.

Bondgenoten in de democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen (PDF | 114 pagina's | 5,4 MB)

Video: Bondgenoten in de democratie

Op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mocht Number 5 Foundation als onafhankelijke stichting vanaf juli 2020 het Democratie & Jongeren proces begeleiden. Kern van de opdracht: het bouwen van een brede beweging rondom structurele jongerenparticipatie in onze democratie. Muhini, één van de betrokken jongeren, heeft dit eigen woorden gegeven in een Spoken Word.

Niet meer over mij praten, geen woorden gebruiken zonder mijn inspraken...
...en beslissingen nemen die mijn wereld raken.
Kijk naar mij.
Kijk naar ons, voordat je rent naar een fonds.
Want wat wil ik, wat wil jij, wat willen wij?
Wat past in de politiek voor mij?
Jongeren en democratie, het is tijd voor een nieuwe inflatie.
Waarden hechten aan ervaringen en meningen...
...niet alleen de studieschulden en leningen.
Maar de stem van de jongeren binnen halen...
...en al die duizenden waargebeurde verhalen.
Verhalen van emoties, kennis en wijsheid.
Als je ons je oor geeft en echt luistert, dan krijg je de inzichten van deze tijd.
Het is tijd voor het nieuwe normaal, met ook daden en niet alleen verbaal.
Niet de plannen en al dat wat...
...te structureren, te categoriseren en te protocoliseren valt.
Maar juist vanuit het gevoel en het hart...
Betrokkenheid, eerlijkheid, gelijkwaardigheid samen, hand in hand, niet meer in strijd...
...inclusiviteit.
We weten dat je het goed bedoelt, we weten inmiddels dat je ons voelt.
Toch is 'de beste uitkomst van dit proces frustrerend', maar dat heb je nou eenmaal als je je lerend.
Lerend opstelt naar een ander perspectief...
...op weg naar een nieuwe maatschappij...
...collectief.
Want een stem hebben wij, een plek willen wij.
'Voor mij is belangrijk dat iedereeen gelijk is en dat kinderen ook mee mogen praten.'
'En je moet gewoon strijden voor de toekomst.'
Laten we samen er zijn en een stukje lopen.
Laten we het hebben over onze dromen.
Onze levenslessen en kennissen delen...
...adviezen en kansen aan elkaar geven.
Geef ons inspraak en laat onze woorden ook wat wegen...
...zodat wij structureel mee kunnen bewegen.
Dus gooi de geschriften weg en sla het nieuwe open.
Zorg voor pagina’s voor mij, voor ons, leeg en open.
Geef mijn wereld de macht van woorden...
...woorden die nog geschreven zullen worden
In dit nieuwe boek, dit unieke boek...
...die de geschiedenis in zal gaan.
Om te vertellen wat we hebben gedaan...
...een brug bouwen terwijl we er op lopen.
Samen en écht met onze eigen hopen.
Zonder te weten waarheen.
Als onszelf en tegelijkertijd...
...als één.