Hoe richt ik een politieke partij op?

Iedereen kan een politieke partij beginnen. Hiervoor hoeft u niet de Nederlandse nationaliteit te hebben en is er geen leeftijdsgrens. 

Registreren politieke partij

Om onder een bepaalde (partij)naam aan verkiezingen te kunnen meedoen, moet u uw partij laten registeren. U kunt uw politieke partij laten registreren bij het centraal stembureau. Er zijn verschillende centrale stembureaus:

Kiesraad

Voor verkiezingen Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Centrale stembureaus van gemeenten, provincies of waterschappen

Voor verkiezingen van gemeenteraad, Provinciale Staten of Waterschappen.

Kosten registratie politieke partij

Registratie kost:

  • € 450 bij verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement;
  • € 225 bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen;
  • € 112,50 bij verkiezingen voor de gemeenteraad.

Vereniging met rechtsbevoegdheid

Voor registratie van een politieke partij is nodig dat de partij een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. Dat betekent dat u:

  • eerst een notariële akte moet opstellen waarin u de officiële oprichting vastlegt. In deze akte worden ook de statuten van de partij opgenomen.
  • uw partij moet inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Blanco lijst

U kunt ook met een lijst met alleen een nummer, zonder partijnaam, aan de verkiezingen deelnemen. In dat geval is registratie van een partij niet nodig. Er staat dan op het stembiljet geen (partij)naam boven de kandidatenlijst, maar alleen een nummer.

Meer informatie oprichten politieke partij

De regels voor de oprichting van een politieke partij staan in de Kieswet. U kunt voor informatie ook terecht bij de Kiesraad.

Overzichtspagina verkiezing