Rol politieke partijen

Nederland is een parlementaire democratie met verschillende politieke partijen. Door mee te doen aan de verkiezingen, hopen de partijen op zo veel mogelijk leden in een volksvertegenwoordiging. Op die manier kunnen zij zo veel mogelijk van hun standpunten verwezenlijken.

Politieke partijen in parlementaire democratie

In een parlementaire democratie kiezen burgers om de 4 jaar de volksvertegenwoordigers. Die zijn lid van een politieke partij. Kiezers stemmen op de partij die hun voorkeur heeft. Zo kunnen ze invloed uitoefenen op het overheidsbeleid.

Door mee te doen aan de verkiezingen, hopen de partijen op zo veel mogelijk leden in een volksvertegenwoordiging. Bijvoorbeeld de Tweede Kamer of een gemeenteraad. Ook proberen ze op deze manier zo veel mogelijk plekken te krijgen in de regering. Of in het college van burgemeester en wethouders (gemeente) of Gedeputeerde Staten (provincie).

Functie politieke partijen

Politieke partijen hebben verschillende functies. Ze proberen bijvoorbeeld de belangen te behartigen van hun kiezers. En ze stellen partijprogramma’s op.

Burgers kunnen lid worden van een politieke partij. Op die manier kunnen ze meepraten over het partijprogramma.

Politieke partij oprichten

Volgens de regels van de Kieswet kan iedereen in Nederland een politieke partij oprichten.

Subsidies politieke partijen

Via de Wet financiering politieke partijen kunnen landelijke politieke partijen subsidie krijgen voor hun activiteiten.