Zakendoen met BZK

BZK heeft een omvangrijk en veelzijdig takenpakket. Die taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten, de provincies en de andere ministeries.

Het ministerie koopt, ter ondersteuning van haar primaire processen, een breed assortiment aan werken, goederen en diensten in. Mogelijk dat er voor u mogelijkheden liggen om zaken te doen met BZK. Wanneer u zaken doet met BZK moet u weten hoe dit departement te werk gaat bij het aanbesteden van haar opdrachten.

Binnen het ministerie is de inkoopfunctie georganiseerd volgens het zogenaamde plusmodel: decentrale inkoop met centrale ondersteuning.