Als de overheden een opdracht wil laten uitvoeren kunnen bedrijven zich hiervoor aanmelden en een offerte indienen.