Als de overheden een opdracht wil laten uitvoeren kunnen bedrijven zich hiervoor aanmelden en een offerte indienen. Dit heet een aanbesteding. Jaarlijks kopen alle overheidsdiensten samen voor ruim € 73 miljard aan producten en diensten in. Bedrijven kunnen meedingen bij overheidsopdrachten via online marktplein TenderNed.