Aanbesteden

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Jaarlijks kopen alle overheidsdiensten voor ruim € 60 miljard aan producten en diensten in. Bedrijven kunnen meedingen bij overheidsopdrachten via online marktplein TenderNed. In 2013 trad de Aanbestedingswet in werking. Die heeft geleid tot minder kosten en administratie. Ook heeft het bijgedragen aan een uniforme manier van werken. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland