Digitaal aanbesteden van overheidsopdrachten

In Nederland verschijnen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal. Voor de manier waarop maakt het uit of de prijs van de aanbesteding onder of boven de Europese drempelwaarden ligt.

Publiceren aanbestedingen gelijk of hoger dan Europese drempelwaarden

Overheidsorganisaties moeten opdrachten die gelijk zijn aan of boven de Europese drempelwaarden uitkomen op TenderNed plaatsen. Dit is het online marktplein waarop ondernemers alle opdrachten van Nederlandse overheidsorganisaties op 1 plek kunnen vinden. De aanbesteding komt via TenderNed automatisch op Tenders Electronic Daily (TED, website in het Engels, kies bovenaan de pagina voor Nederlands) te staan. Dat is het Europese digitale platform voor aanbestedingen. 

Publiceren aanbestedingen onder Europese drempelwaarde

Bij opdrachten onder de Europese drempelwaarden mag de overheidsorganisatie meteen ondernemers uitnodigen om een offerte uit te brengen. In dit geval mag de overheidsorganisatie TenderNed gebruiken om de opdracht breder aan te kondigen. Maar dat is bij de aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde geen verplichting. De overheid mag ondernemers per mail uitnodigen.

Digitaal inschrijven op aanbestedingen

Ondernemers kunnen op TenderNed alle Nederlandse overheidsopdrachten vinden met een omvang boven de Europese drempelwaarden. Zij kunnen op TenderNed ook vinden hoe ze daar op in kunnen schrijven. Sommige overheden gebruiken daar TenderNed zelf voor. Andere overheden gebruiken commerciële aanbestedingssystemen.