Digitaal aanbesteden van overheidsopdrachten

In Nederland verschijnen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal. Voor de manier waarop maakt het uit of de prijs van de aanbesteding onder of boven de Europese drempelwaarden ligt.

Publiceren aanbestedingen gelijk of hoger dan Europese drempelwaarden

Overheidsorganisaties moeten opdrachten die gelijk zijn aan of boven de Europese drempelwaarden uitkomen op TenderNed plaatsen. Dit is het online marktplein waarop ondernemers alle opdrachten van Nederlandse overheidsorganisaties op 1 plek kunnen vinden. De aanbesteding komt via TenderNed automatisch op Tenders Electronic Daily (TED, website in het Engels, kies bovenaan de pagina voor Nederlands) te staan. Dat is het Europese digitale platform voor aanbestedingen. 

Publiceren aanbestedingen onder Europese drempelwaarde

Bij opdrachten onder de Europese drempelwaarden mag de overheidsorganisatie meteen ondernemers uitnodigen om een offerte uit te brengen. In dit geval kan de overheidsorganisatie ook TenderNed gebruiken om de opdracht breder aan te kondigen. Maar dat is bij aanbestedingen onder de Europese drempelwaarde geen verplichting. De overheid mag ondernemers per mail uitnodigen.

Digitaal inschrijven op aanbestedingen

Ondernemers kunnen op TenderNed alle Nederlandse overheidsopdrachten vinden met een omvang boven de Europese drempelwaarden. Zij kunnen op TenderNed ook vinden hoe ze daar op in kunnen schrijven. Sommige overheden gebruiken TenderNed voor het digitale aanmeld- en inschrijfproces. Andere overheden gebruiken commerciële aanbestedingssystemen.  

eForms verplicht per 25 oktober 2023

Per 25 oktober 2023 worden eForms de nieuwe, verplichte digitale standaardformulieren voor de aankondiging van (Europese) overheidsopdrachten via TenderNed. De Europese Commissie besloot tot invoering van eForms in 2019. eForms vervangen de huidige digitale standaardformulieren. Met eForms wil de Europese Commissie het gemakkelijker maken om overheidsopdrachten te vinden en hierop in te schrijven. Voor inkopers moet eForms zorgen voor minder administratie. De informatievoorziening van eForms moet zorgen voor meer transparantie. En het biedt de overheid kansen om datagestuurde beslissingen te nemen.

Alle overheden in Nederland zijn verplicht om de eForms te gebruiken bij opdrachten gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarden. Anders is een aanbesteding niet geldig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zorgt dat de eForms ook op TenderNed gebruikt worden. TenderNed zorgt op haar beurt dat de eForms op TED terecht komen.