Aanbesteden Europees en internationaal

Is een overheidsopdracht gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarden? Dan loopt de opdracht via een Europese aanbestedingsprocedure. Hierdoor maken bedrijven meer kans op internationale opdrachten. De Europese Unie (EU) stelt de drempelwaarden iedere 2 jaar opnieuw vast. 

Belang van Europese aanbestedingsregels

De Europese aanbestedingsregels moeten zorgen voor 1 interne markt voor overheidsopdrachten binnen de EU. Door Europese aanbestedingen kunnen Nederlandse bedrijven meedoen met een aanbesteding in andere EU-lidstaten. Zo maken ze meer kans op buitenlandse opdrachten. Voor bedrijven uit andere lidstaten die meedoen met een aanbesteding in Nederland geldt hetzelfde.

Europese aanbestedingsprocedures

De Aanbestedingswet kent 2 Europese standaardprocedures:

  • de openbare procedure;
  • de niet-openbare procedure.

Op de website van Pianoo staan de voor- en nadelen van de 2 Europese standaardprocedures.

Naast de 2 standaardprocedures zijn er ook Europese specifieke aanbestedingsprocedures. Overheden kunnen die gebruiken in bepaalde bijzondere omstandigheden. Zo is er bijvoorbeeld een specifieke procedure voor de inkoop van zorg. Ook zijn er procedures die overheidsorganisaties kunnen gebruiken wanneer ze innovatieve producten en diensten willen inkopen.

Bepalen Europese drempelwaarden voor aanbestedingen

De EU stelt de drempelbedragen  voor Europese aanbestedingen elke 2 jaar opnieuw vast. Dit doet de EU op basis van de Government Procurement Agreement (GPA, site in het Engels). Dit is een verdrag tussen bepaalde landen binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

TED: Europees digitaal platform voor aanbestedingen

Tenders Electronic Daily (TED) is het Europese digitale platform voor aanbestedingen. Op TED staan alle aanbestedingen uit de landen van de EU. Zo kunnen bedrijven uit alle EU-landen meedoen met die aanbestedingen. De opdrachten boven de drempelwaarde die op het Nederlandse TenderNed staan, komen ook automatisch op TED.

Aanbesteden in landen buiten de EU

De landen die lid zijn van de GPA (website in het Engels) stellen hun overheidsopdrachten open voor andere landen uit de GPA. Bedrijven uit EU-lidstaten kunnen zich dan niet alleen inschrijven op aanbestedingen uit andere EU-lidstaten. Maar ook op aanbestedingen uit sommige niet-EU-landen. Bijvoorbeeld uit Noorwegen of Australië. Dat kan doordat die laatste landen wel lid zijn van de GPA

Europese richtlijnen voor aanbestedingen

De belangrijkste aanbestedingsregels staan in Europese richtlijnen voor aanbestedingen:

Deze richtlijnen zijn omgezet in de Aanbestedingswet 2012.