Aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten

De prijs van een opdracht bepaalt welke aanbestedingsprocedure de overheid moet volgen. Er gelden eisen voor de overheid en ondernemers  tijdens een aanbestedingsprocedure.

Verschillende aanbestedingsprocedures

Is de prijs van de opdracht gelijk aan of hoger dan de Europese drempelwaarde? Dan moet de overheidsorganisatie een Europese  aanbestedingsprocedure volgen.

Komt de waarde van de opdracht niet boven de Europese drempel uit? Dan moet de overheidsorganisatie kiezen uit een van de nationale aanbestedingsprocedures.

Waar moet de overheid rekening mee houden tijdens aanbestedingsprocudures?

De overheid moet bij elke aanbestedingsprocedure rekening houden met een aantal algemene regels:

 • Vooraf duidelijk maken waar ondernemers aan moeten voldoen
  De overheid moet duidelijk maken waar ondernemers aan moeten voldoen om in aanmerking voor een opdracht te komen. Deze zogenaamde selectiecriteria moet de overheid al in de aankondiging van de opdracht zetten. Voorbeelden zijn financiële en technische eisen aan ondernemers.
 • Vooraf duidelijk maken hoe ze de beste inschrijving bepaalt
  De overheid moet al in de aankondiging aangeven hoe ze de beste inschrijving bepaalt. Dat kan op 3 manieren: beste prijs-kwaliteitverhouding, de laagste prijs, of de laagste kosten. Kiest de overheid voor de laagste prijs of de laagste kosten? Dan moet de overheid deze keuze motiveren in de stukken die bij de aanbesteding horen. 
 • Overheidsopdrachten niet onnodig samenvoegen
  De overheid mag opdrachten niet onnodig samenvoegen in 1 aanbesteding. De overheid moet de opdracht in stukken verdelen (percelen), zodat kleinere ondernemingen ook kunnen inschrijven op de opdracht. Een voorbeeld: stel een overheidsorganisatie heeft meerdere vestigingen verspreid door Nederland. Dan mag de organisatie het technisch onderhoud aan alle overheidsgebouwen niet aanbieden in 1 aanbesteding. Meer informatie over het onnodig samenvoegen staat in de Gids Proportionaliteit.

Eigen verklaring voor ondernemers

Ondernemers die meedoen aan een aanbesteding van de overheid moeten een zogenaamde ‘eigen verklaring’ ondertekenen. Hierin verklaren ondernemers dat ze voldoen aan de eisen van de aanbesteding. Maar hoeven ze dat (nog) niet te bewijzen. Voor deze  eigenverklaring gebruiken ze het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).  Alleen de winnende ondernemer levert de bewijsstukken na de uitslag van de aanbesteding.

Ondernemers moeten het UEA altijd invullen bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden.

Ligt de opdrachtwaarde onder de Europese drempelwaarden? Dan is het invullen van het UEA alleen in de volgende situaties verplicht:

 • Als een ondernemer bijvoorbeeld moet voldoen aan geschiktheidseisen om in aanmerking te komen voor een opdracht. Een voorbeeld van een geschiktheidseis is dat een ondernemer referenties moet kunnen geven.
 • Als een ondernemer moet aantonen dat er geen uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. De  overheid  kan bijvoorbeeld een ondernemer uitsluiten als hij lid is van een criminele organisatie.

Digitaal aanbesteden van overheidsopdrachten

In Nederland verlopen alle aanbestedingen van de overheid helemaal digitaal

Hulp bij aanbesteden

Aanbestedingsregels kunnen ingewikkeld zijn. Overheden krijgen hulp bij de uitvoering van de aanbestedingsregels van het expertisecentrum aanbesteden: PIANOo.  

Informatie voor ondernemers over aanbestedingsregels

Meer informatie voor ondernemers over de aanbestedingsregels staat op de website Ondernemersplein.nl.

Beter Aanbesteden: overheid en ondernemers werken samen

Een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is belangrijk om het beste resultaat te behalen bij aanbestedingen. De overheid moet namelijk de markt kennen om een goede opdracht in de markt te zetten. Het bedrijfsleven moet begrijpen wat de overheid nodig heeft. Deze samenwerking kan altijd beter. Daarom is de Rijksoverheid samen met andere overheidsorganisaties en ondernemersorganisaties het project Beter Aanbesteden gestart.