Beter Aanbesteden

De Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor ongeveer € 73 miljard in bij bedrijven. Een goede besteding van het geld heeft voordelen voor zowel ondernemers als overheden. Wel blijkt dat het toepassen van de aanbestedingsregels kan worden verbeterd. Overheden en de ondernemers hebben daarom samen plannen gemaakt voor verbetering. Het resultaat is de actieagenda Beter Aanbesteden uit 2018.

De deelnemers hebben de plannen uit deze agenda inmiddels ook uitgewerkt. Dit kunt u bekijken in het overzicht van acties Beter Aanbesteden.

Voordeel van goed aanbesteden

Overheden en ondernemers hebben er voordeel bij dat het aanbesteden van overheidsopdrachten zo goed mogelijk gebeurt.

  • Voor ondernemers levert dit enorme kansen op om hun bedrijf te laten groeien.
  • Overheden willen een product van goede kwaliteit voor een eerlijke prijs. Ze willen belastinggeld verstandig besteden.

Actieagenda Beter Aanbesteden

In 2018 hebben betrokken overheden en ondernemersorganisaties samen 23 verbeterpunten voor het aanbestedingsproces opgeschreven. Deze hebben ze inmiddels uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn:

Meer voorbeelden staan in het overzicht acties Beter Aanbesteden.  

Vervolg op actieagenda beter aanbesteden

Er komt een vervolg op de actieagenda Beter Aanbesteden. Daar komt in het eerste kwartaal van 2020 meer informatie over beschikbaar. De overheden en ondernemers zien nog voldoende mogelijkheden voor nieuwe verbeteringen. Vooral in de manier waarop overheden en ondernemers met elkaar omgaan tijdens een aanbestedingsprocedure.

Voor nu hebben de deelnemers alle 23 actiepunten uit de actieagenda 2018 opgepakt. Het project  Beter Aanbesteden in september 2019 gestopt.

Deelnemende overheden en organisaties aan het project Beter Aanbesteden

  • VNO-NCW
  • MKB Nederland
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Unie van Waterschappen (UvW)
  • Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (verantwoordelijk voor inkopen door het Rijk)
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (verantwoordelijk voor de Aanbestedingswet)
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verantwoordelijk voor maatschappelijk verantwoord inkopen)