Woordvoerders ministerie van BZK

De woordvoerders bij het ministerie van BZK zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Persvoorlichting ministerie van BZK algemeen

070 426 88 88

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer, telefoon 070 - 426 60 60.

Minister Bruins Slot

Anne van Pinxteren

Anne van Pinxteren
woordvoerder

+31 6 11 75 35 83
Anne.pinxteren@minbzk.nl

 • Bestuur (interbestuurlijke verhoudingen, financiën medeoverheden, gemeentelijke herindelingen)
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Regiodeals 
 • Algemene Bestuursdienst, Normering topinkomens
 • Rijksdienst 
Pauline van Voorst

Pauline van Voorst
woordvoerder

+31 6 50 05 48 03
pauline.voorst@minbzk.nl

 • Democratie
 • Politieke ambtsdragers
 • Weerbaar Bestuur
 • Verkiezingen

Lukas van Fessem
woordvoerder

+31 6 21 92 15 16
lukas.fessem@minbzk.nl

 • AIVD
 • Covid-19
 • Constitutionele Zaken en Wetgeving
 • Rijksbrede coördinatie discriminatiebestrijding
 • Openbaarheid van bestuur

Minister de Jonge

Marinda Giethoorn

Marinda Giethoorn
woordvoerder

+31 6 50 07 97 38
marinda.giethoorn@minbzk.nl

 • Wonen
 • Leefbaarheid en veilige wijken

Emile Vaessen
woordvoerder

+31 6 20 30 29 75
Emile.Vaessen@minbzk.nl

 • Woningbouw
 • Rijksvastgoedbedrijf

Margot van Nistelrooij
woordvoerder

+31 6 1136 0865
margot.nistelrooij@minbzk.nl

 • Omgevingswet
 • Ruimte en leefomgeving
 • Bouwen en energie

Staatssecretaris van Huffelen

Jasmijn Dielesen
woordvoerder

+31 6 50 15 60 77

jasmijn.dielesen@minbzk.nl

 • Identiteit (o.a. paspoort, ID-kaart)
 • Basisregistratie Personen (BRP) en Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RviG)
 • Algoritmes 
 • Digitale veiligheid overheid

Tom van Straten
woordvoerder

+31 6 50 17 40 43
tom.straten@minbzk.nl

 • Digitale samenleving
 • ICT
 • Logius (o.a. DigiD)
 • Aanpak desinformatie 

Petra Huijser
woordvoerder

+31 6 11 14  12 85
petra.huijser@minbzk.nl

 • Koninkrijksrelaties