Woordvoerders ministerie van BZK

De woordvoerders bij het ministerie van BZK zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Persvoorlichting ministerie van BZK algemeen

070 - 426 88 88

Ivo Hommes
Hoofd Communicatie ministerie van BZK

+316 53 67 70 67
ivo.hommes@minbzk.nl

Tijs Manten

Plaatsvervangend hoofd Communicatie ministerie van BZK
Hoofd Woordvoering, Protocol en Verkenningen

+316 48 13 27 77
tijs.manten@minbzk.nl

Woordvoerders minister Ollongren

Richard Gielen
woordvoerder

+316 11 35 13 32
richard.gielen@minbzk.nl

 • Woningmarkt
 • Woningcorporaties
 • Woningbouw
 • Energiebesparing

Julia Rademaker
woordvoerder

+316 15 22 99 18
julia.rademaker@minbzk.nl

 • Bestuur (interbestuurlijke verhoudingen, financiën medeoverheden, gemeentelijke herindelingen)
 • Politieke ambtsdragers
 • Verkiezingen
 • Constitutionele zaken

Rinske Wieman
woordvoerder

+316 20 91 49 46
rinske.wieman@minbzk.nl

 • AIVD
 • Rijksdienst
 • Algemene Bestuursdienst
 • Arbeidsvoorwaarden collectieve sector
 • Normering topinkomens
 • Ruimtelijke ontwikkeling en Omgevingswet

Woordvoerders staatssecretaris Knops

Tijs Manten

+316 48 13 27 77
tijs.manten@minbzk.nl

 • Koninkrijksrelaties inclusief wederopbouw bovenwindse eilanden
 • Informatiesamenleving en overheid
 • Bureau digitale overheid
 • Identiteit (paspoorten, Basisregistratie Personen, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten)

Frank Wassenaar
woordvoerder

+316 53 70 13 46
frank.wassenaar@minbzk.nl

 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Grensoverschrijdende samenwerking
 • Beperking regeldruk burgers

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer, telefoon 070 - 426 60 60.