Woordvoerders ministerie van BZK

De woordvoerders bij het ministerie van BZK zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Persvoorlichting ministerie van BZK algemeen

070 426 88 88

Buiten kantooruren is er altijd een woordvoerder met piketdienst bereikbaar via de meldkamer, telefoon 070 - 426 60 60.

Woordvoerders minister De Jonge

Emma Janzing
woordvoerder

+31 6 31 74 85 50
Emma.janzing@minbzk.nl

 • Bestuur (interbestuurlijke verhoudingen, financiën medeoverheden, gemeentelijke herindelingen)
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Regiodeals 
 • Algemene Bestuursdienst, Normering topinkomens
 • Rijksdienst 

Pauline van Voorst
woordvoerder

+31 6 50 05 48 03
pauline.voorst@minbzk.nl

 • Democratie 
 • Politieke ambtsdragers 
 • Weerbaar Bestuur 
 • Verkiezingen 

Lukas van Fessem
woordvoerder

+31 6 21 92 15 16
lukas.fessem@minbzk.nl

 • AIVD
 • Covid-19
 • Constitutionele Zaken en Wetgeving
 • Rijksbrede coördinatie discriminatiebestrijding
 • Openbaarheid van bestuur

Emile Vaessen
woordvoerder

+31 6 20 30 29 75
Emile.Vaessen@minbzk.nl

 • Woningbouw
 • Rijksvastgoedbedrijf
 • Huisvesting statushouders

Matthijs Keuning
woordvoerder

+31 (0)6 27927691
matthijs.keuning@minbzk.nl

 • Ruimtelijke Ordening 
 • Omgevingswet
 • Verduurzaming

Woordvoerders staatssecretaris van Huffelen

Karín Fraai
woordvoerder

+31 6 31 01 98 70 
karin.fraai@minbzk.nl

 • Koninkrijksrelaties

Thomas van Oortmerssen
woordvoerder

+31 6 31 01 97 81
thomas.oortmerssen@minbzk.nl

 • Digitalisering
 • Internationaal
 • Identiteit (o.a. paspoort, ID-kaart)
 • Digitalisering