Initiatieven BZK

Heeft u een idee op het terrein van uw woon- en leefomgeving of heeft u een initiatief waarmee u de samenleving wil verbeteren? Misschien kan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) iets voor u betekenen.

Wat kan BZK voor u doen?

Bij BZK werken specialisten op het gebied van woon- en leefomgeving aan een duurzaam en prettig leefbaar Nederland. Zij kunnen met u meedenken over uw initiatief en/of u zo mogelijk in contact brengen met organisaties die u verder kunnen helpen.

Ideeën/initiatieven, vragen en tips

Uw vraag over uw eigen idee of initiatief kunt u stellen via het contactformulier.
Vermeld u duidelijk op het formulier dat het om een vraag over een initiatief gaat en u hierover contact wil met het ministerie.
Voor overige initiatieven, financiering of hulp bij het schrijven van een plan, kunt u terecht op www.idealenkompas.nl

Voor vragen en tips voor bestaand beleid kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.