Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Iedereen mag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vragen om openbaarmaking van informatie. U heeft namelijk recht op informatie over wat de overheid doet, hoe ze dat doet en waarom. Dit is bepaald in de Wet open overheid (Woo).

Woo-verzoek

Overheidsorganisaties publiceren al veel informatie uit zichzelf. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar gemaakt? Dan kunt u een verzoek tot openbaarmaking doen. Dit heet een Woo-verzoek (zie video voor uitleg). Bij een Woo-verzoek vraagt u om informatie in documenten die iedereen kan lezen.

Voorbereiden op uw Woo-verzoek

Voordat u een Woo-verzoek indient, kunt u kijken of u de informatie die u zoekt kunt vinden:

  • Op Overheid.nl. Deze website wijst u de weg naar informatie en diensten van alle overheden. Daar vindt u onder meer informatie over uw eigen buurt, wat de overheid voor de burgers doet en plannen, maatregelen en regels. Daarnaast vindt u daar de contactgegevens van overheden.
  • Via de Woo-index. Daar kunt u zoeken naar informatie die al openbaar is. De overheid maakt steeds meer documenten, nota’s en andere informatie openbaar.  
  • Op Rijksoverheid.nl. Informatie die met een Woo-besluit openbaar is gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. Alle geanonimiseerde Woo-besluiten van de Rijksoverheid (met de openbaar gemaakte documenten) vindt u bij documenten en publicaties.
  • Op Officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de officiële publicaties van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling. Daarnaast vindt u hier alle publicaties van de Eerste en Tweede Kamer.

Bent u een journalist? Dan kunt u contact opnemen met één van de woordvoerders van het ministerie

Bent u geen journalist en wilt u antwoord van de overheid over een specifiek onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid.

Weet u niet zeker of de informatie waar u naar zoekt al openbaar is? Of weet u niet zeker of een Woo-verzoek de juiste manier is om informatie te krijgen? Stuur dan een mail naar de Woo-contactpersoon. Of plan een terugbelverzoek in. De contactpersoon helpt u dan verder.

Een Woo-verzoek indienen via digitaal formulier, e-mail of post

Om ervoor te zorgen dat u eenvoudig een Woo-verzoek kunt indienen, werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een digitaal formulier. U kunt uw Woo-verzoek indienen via onderstaande knop.

U kunt uw Woo-verzoek ook per mail versturen naar contactpersoonwoo@minbzk.nl. Of per post naar onderstaand adres:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
afdeling Juridisch Adviseur - Woo-verzoeken
Postbus 20011
2500 EA Den Haag