Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Iedereen mag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vragen om openbaarmaking van informatie. Dat staat in de Wet open overheid (Woo).

Zo doet u een Woo-verzoek

  • U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen. Hieronder staat het adres waar u uw verzoek naartoe kunt sturen.
  • Geef zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt. Het kan zijn dat u nog wordt gebeld door de overheid, met vragen over uw verzoek. Het is dus handig als u bij het verzoek ook uw telefoonnummer doorgeeft.
  • Wilt u uw Woo-verzoek digitaal indienen? Dat kan via het onderstaande formulier.

Stuur uw Woo-verzoek per post op

U kunt uw Woo-verzoek sturen naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
afdeling Juridisch Adviseur - Woo-verzoeken
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Andere (openbare) informatie opvragen bij het ministerie van BZK

Soms is het niet nodig om een Woo-verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over documenten die al op rijksoverheid.nl zijn gepubliceerd. In dat geval kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van het ministerie van BZK via het onderstaande formulier, e-mailadres of telefoonnummer. Ook kunt u vragen stellen over de afhandeling van uw Woo-verzoek, of u kunt andere vragen over de Woo stellen.

Contactpersoon Woo 

E-mailadres: contactpersoonwoo@minbzk.nl
+31 70 4268817

Overheidsinformatie opvragen bij het ministerie van BZK

Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Wanneer u een Woo-verzoek indient, zijn uw adresgegevens noodzakelijk als u uw besluit per post wilt ontvangen.
Wanneer u een Woo-verzoek indient, zijn uw adresgegevens noodzakelijk als u uw besluit per post wilt ontvangen.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Wij gebruiken uw contactgegevens om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.
Geef een duidelijke omschrijving van uw vraag. Als u een Woo-verzoek doet, geef dan ook een duidelijke omschrijving van de documenten die u wenst.
Indien er te weinig ruimte is voor uw Woo-verzoek, kunt u een bijlage toevoegen.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij vragen uw naam en contactgegevens. Deze gebruiken wij om met u contact op te nemen over uw vraag of verzoek.

Akkoordverklaring(verplicht)

Woo-besluiten: openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar is gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. Alle geanonimiseerde Woo-besluiten voor het ministerie van BZK (met de openbaar gemaakte documenten) vindt u bij documenten en publicaties.