Een klacht indienen over het ministerie van SZW

U heeft er recht op dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u correct behandelt. Als dat niet het geval is, kunt u bij het ministerie een klacht indienen.