Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar klachten van burgers over de overheid.

Contactgegevens Nationale ombudsman

Contactgegevens

Telefoonnummer
0800 - 335 55 55
Internet
Nationale ombudsman
Contactformulier voor vragen en signalen
Openingstijden
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Bezoekadres

  • Bezuidenhoutseweg 151
  • 2594 AG Den Haag

Postadres

  • Postbus93122
  • 2509 AC Den Haag

Nationale ombudsman

Nationaal ombudsman: Mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen

Bereikbaarheid via WhatsApp

WhatsApp: 06 21 46 21 88

Social media

De Nationale Ombudsman is bereikbaar via Facebook  en Twitter.

Brochures en rapporten

Met het digitale bestelformulier zijn brochures en rapporten te bestellen.

Taakomschrijving Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman behandelt klachten over overheidsinstellingen. Zoals :

  • ministeries;
  • waterschappen;
  • provincies;
  • uitkeringsinstantie UWV;
  • Sociale Verzekeringsbank (SVB);
  • politie.

Nationale ombudsman