De overheid vindt het belangrijk dat burgers weten wat ze van de overheid kunnen verwachten. Daarom hebben veel overheidsorganisaties servicenormen. Hierin staan bijvoorbeeld de openingstijden en de klachtenprocedure. Gedragscodes vertellen hoe bestuurders horen te werken. Burgers kunnen de overheid hierop aanspreken.