Wat doet de Nationale ombudsman?

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties. Bijvoorbeeld over de trage behandeling van brieven of verzoeken. Of het niet reageren op uitspraken van een verzoek of verkeerde toepassing van wettelijke voorschriften.

Onderzoek na klachten van burgers

De Nationale ombudsman doet onderzoek naar de klachten van burgers. Daarnaast kan hij ook zelf een onderzoek starten. Het gaat om klachten over bijna alle overheidsinstanties, zoals:

  • de ministeries en hun onderdelen;
  • andere instanties (zoals de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO);
  • de politie;
  • de waterschappen;
  • de provincies
  • een groot aantal gemeenten.

Nationale ombudsman voor problemen tussen burger en overheid

Er bestaan verschillende ombudsmannen, maar er is maar 1 Nationale ombudsman. Deze is aangesteld door de Tweede Kamer. De Nationale ombudsman bemoeit zich alleen met problemen tussen de burger en de overheid. Over bijna alle overheidsinstellingen kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman