Wat doet de Kinderombudsman?

De Kinderombudsman moet ervoor zorgen dat overheidsorganisaties rekening houden met de rechten van jongeren tot 18 jaar.

Taken Kinderombudsman

De Kinderombudsman valt onder het instituut van de Nationale ombudsman en heeft onder andere de volgende taken.

  • adviseren van de regering en het parlement over wetgeving die en beleid dat de rechten van jongeren raakt;
  • informeren en voorlichten over de rechten van jongeren;
  • behandelen van klachten: niet alleen over overheidsorganisaties. Maar ook over andere organisaties met een taak op jeugdgebied. Denk aan scholen, kinderopvang, jeugdzorg en ziekenhuizen;
  • doen van onderzoek naar mogelijke schendingen van de rechten van kinderen in Nederland.

Achtergrond komst aparte Kinderombudsman

Internationaal is aangedrongen op de komst van een aparte Kinderombudsman. Veel westerse landen hebben al een aparte Kinderombudsman. De rechten uit het Verdrag inzake de rechten van het kind (Kinderrechtenverdrag) moeten zo goed mogelijk worden nageleefd. De komst van een Kinderombudsman helpt daarbij.