Binnen welke termijn stuurt de overheid een antwoord op mijn brief of e-mail?

Als u een brief naar een overheidsorganisatie stuurt, krijgt u binnen 2 tot 3 weken een reactie. Kan uw brief niet binnen 3 weken worden afgehandeld? Dan krijgt u binnen die 3 weken een behandelingsbericht. In het bericht staat waarom directe afhandeling niet lukt en wanneer u uw antwoord kunt verwachten.

E-mail

Als u een e-mail stuurt, kijkt de overheidsorganisatie eerst of uw vraag eenvoudig of ingewikkeld is. Eenvoudige vragen gaan over bekende feiten of procedures. Bijvoorbeeld openingstijden, parkeerregels en vergunningprocedures. Op deze vragen moet binnen 2 werkdagen antwoord volgen. Antwoorden op ingewikkelde vragen of verzoeken duren vaak langer. In ieder geval hoort u binnen 10 werkdagen wanneer u antwoord krijgt.

Niet altijd een reactie

Niet op elke brief ontvangt u een reactie. De overheidsorganisatie hoeft niet te reageren als het gaat om:

  • brieven die u ter kennisneming stuurt;
  • brieven die een vervolg zijn op eerdere correspondentie;
  • brieven in een lopende procedure.

Kabinet-Rutte IV: overheid betrouwbaar, bereikbaar en rechtvaardig

Het kabinet wil het vertrouwen tussen de burger en de overheid herstellen. Daarom wil het kabinet werken aan een overheid die betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Zo moeten essentiële voorzieningen zo veel mogelijk behouden blijven. En wil het kabinet het programma Werk aan Uitvoering voort zetten. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.