Documenten - Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

903 documenten over Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Uitstelbrief Kamervragen over berichten over gedrag agenten en rechercheurs

Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van het Kamerlid Arno Rutte (VVD) it. Het Kamerlid had vragen gesteld over...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-02-2018

Kamerbrief over gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Ollongren (BZK), aan de Tweede Kamer over gezamenlijke...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2018

Kamerbrief rapport onderzoeker Huis voor klokkenluiders

Minister Ollongren(BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken over het Rapport van de onderzoeker naar het...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-02-2018

Beantwoording Kamervragen over protocollen op de werkvloer

Minister Van Neiuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Sjoerdsma en Sienot (beiden D66) over protocollen op...

Kamerstuk: Kamervragen | 09-02-2018

Protocol voor de behandeling van aangiften tegen leden van de Staten Generaal ministers en staatssecretarissen

Het Protocol schrijft de behandeling voor van aangiften bij een ministerie, het openbaar ministerie of de procureur-generaal...

Kamerstuk | 31-01-2018

Kamerbrief bij protocol voor aangiften tegen Kamerleden, ministers en staatssecretarissen

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over het protocol voor de behandeling van aangiften tegen ministers en...

Kamerstuk | 31-01-2018

Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Kwetsbaarheid voor omkoping een reëel risico

Minister Dekker (JenV) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Oosten en Van den Bosch (beiden VVD) over het bericht...

Kamerstuk: Kamervragen | 30-01-2018

Kamerbrief met reactie op uitzending Nieuwsuur over WODC en drugsbeleid

Minister Grapperhaus (JenV) reageert in zijn brief aan de Tweede Kamer op enkele punten uit de Nieuwsuur-uitzending van 22...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-01-2018

Beantwoording Kamervragen over bericht dat AIVD en kabinet burgers misleiden

Minister Ollongren (BZK) biedt haar antwoord aan op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het bericht dat de AIVD en...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-01-2018

Beantwoording Kamervragen over onderzoek 'Verkenning Meldprocedures en Integriteitsvoorzieningen 2017'

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Özütok (GL) en Van Raak (SP) over het onderzoek 'Verkenning...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-12-2017